Jäsenedut

Tällaiset ovat jäsenpalvelumme – ja näin liitytte!

Etu on erikoiskaupan valtakunnallinen yhteistyö- ja vaikuttajajärjestö. Tehtävämme on edistää erikoiskaupan ja jäsentemme menestyksen mahdollisuuksia. Teemme työtä erikoiskaupan eteen – ja eduksi – ennakoivalla ja tutkimustietoon perustuvalla vaikuttamistyöllä, koulutuksella ja viestinnällä.

Tutustu jäsenpalveluihimme alla tai katso ne kootusti jäsenedut-esitteestä.

Kattavat jäsenpalvelumme sisältävät:

Etu kerää ajantasaisimmat tutkimustiedot erikoiskaupan alasta ja välittää ne jäsenilleen. Lisäksi Etu tekee jatkuvaa jäseniään hyödyttävää tutkimusta erikoiskaupasta.

Etu on erikoiskaupan valtakunnallinen yhteistyö- ja vaikuttajajärjestö, jonka tehtävänä on  luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet erikoiskaupan alalle ja sen menestykselle. Ajamme jäsentemme etuja vaikuttamisen ja viestinnän keinoin. Etu tuo suomalaisessa yhteiskunnassa esiin erikoiskaupan tärkeää asemaa ja merkittävyyttä. Vaikuttamistyömme on aktiivista ja johdonmukaista – ja vaikuttavaa. Teemme vaikuttamistyötä yhteistyötä yli rajojen esimerkiksi Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien kanssa. Niin saamme kaupan alan äänen kuuluviin päätöksenteossa Suomessa ja kansainvälisestikin.

Kauppa on Suomen suurin toimiala työllisten määrällä mitattuna. Yhteiskunnalle on tärkeää, kuinka kaupalla menee, sillä kauppa luo varallisuutta, hyvinvointia ja menestystä Suomeen. Erikoiskaupan osuus koko kaupasta on yli puolet. Jotta kaupat pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa sekä pystyvät jatkossakin työllistämään ja investoimaan, se vaatii toimintaympäristömme kehittämistä.

Teemme vaikuttamistyötä perinteisten tapojen lisäksi oman verkkouutiskanavamme kautta, josta löytyvät päivittäin erikoiskaupan uusimmat uutiset ja edunvalvontaan liittyvät teemat. Teemme näkyviksi erikoiskaupan tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Edun vaikuttamisen teemat

Suomalaisessa toimintaympäristössä on useita tekijöitä, jotka vaikeuttavat kotimaisten alan yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa. Tulevien vuosien aikana digitalisaatio tulee muuttamaan kaupan toimialaa voimakkaasti, samalla, kun ekologiseen kuormitukseen kiinnitetään enemmän huomiota. Vaikuttamistyömme keskeiset tavoitteet ovat:

Yrittämiseen ja työllistämiseen kannustava verotus

 • Erikoiskaupan toimintaympäristön parantaminen kasvua ja kehittämistä tukevalla verotuksella
 • Kulutuskysynnän kohdentaminen kotimaahan verokiilaa pienentämällä
 • Kaupan alan kokonaisveroasteen pienentäminen, mm. energiaverotusta tasapuolistamalla

Kasvun mahdollistava tasapuolinen toimintaympäristö

 • Reilun kilpailun edistäminen eurooppalaisella ja kotimaisella sääntelyllä
 • Tasapuolisen kohtelun turvaaminen fyysisissä ja digitaalisissa jakelukanavissa
 • Tuottajavastuun jalkauttaminen kaikille

Tulevaisuuden kasvun mahdollistavat innovaatiot

 • Innovaatioiden kasvattaminen yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tukemalla
 • Ekologisuuden edistäminen jalkauttamalla kaupan hiilitiekartta erikoiskaupan toimijoille
 • Monopolien tarkastelu osana kaupan alan tulevaisuusselontekoa

Toimivat työmarkkinat

 • Kaupan alan tulevaisuuden vaatimusten huomioiminen suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä
 • Erikoiskaupan kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen eri työntuntien välistä kustannuseroa kaventamalla
 • Työvoiman saatavuuden varmistaminen työlainsäädäntöä uudistamalla ja työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä.

Etu järjestää säännöllisesti erikoiskaupan alaa hyödyttäviä koulutuksia ja tapahtumia. Aihepiirit vaihtelevat erikoiskauppaa koskevasta verotuksesta sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa. Koulutuksillamme pyrimme antamaan jäsenillemme tietoa esimerkiksi alan ja lainsäädännön mukanaan tuomien muutosten ennakointia varten sekä innostamaan ja inspiroimaan erikoiskaupan alalla kehittämään toimintaa ja luomaan tulevaisuuden menestystä.

Erikoiskaupan liitto Etu ry:n jäsenet voivat hyödyntää maksutonta lakiasiainneuvontaa kaupallisiin sopimuksiin, työsopimuksiin ja muihin yritysten päivittäisiin lakiasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Neuvonta kattaa laajasti erityyppiset sopimustilanteet, kuten jälleenmyynti- ja edustussopimukset, sekä kilpailujuridiikan kysymykset. Tyypillisesti neuvonta koskee takuuta, reklamaatioita, viivästystä, virheitä, tuotevastuuta ja tuoteoikeuksia.

Työsuhteita koskeva neuvonta auttaa työsopimusten sisältöön ja työsuhteiden päättämisiin liittyvissä kysymyksissä.

Kaupan liitto tarjoaa neuvontapalveluja jäsenilleen kaikissa kaupan työehtosopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lakimies Jukka Ropponen
Puh. +358 400 161 400
jukka.ropponen@etu.fi

Edun kemikaaliasiantuntija neuvoo jäsenliittoja erikoiskauppaa koskevissa kemikaaliasioissa.

Viestintä on tärkeä tekijä erikoiskaupan alan yritysten menestyksessä. Siksi Etu auttaa, konsultoi ja tukee jäsenliittojaan viestinnässä ja viestin läpimenossa.

Liittykää joukkoomme

Etu ajaa koko erikoiskaupan etua. Jos erikoiskaupan alalla toimivaa liittoanne tai yhdistystänne kiinnostaa Edun jäsenyys, olkaa yhteydessä ja keskustellaan liittymisestänne.

Jäsenyysasiat

Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen
Puh. +358 50 300 1660
ulla.pollanen@etu.fi