14.02.2023 Lääketeollisuus ry

Tutkimus on investointi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin


Tutkimustoiminta on kehittyvän ja vaikuttavan terveydenhuollon edellytys. Ilman tutkimusta ei synny uutta teknologiaa, uusia hoitoja eikä innovaatioita. Yhteiskunnan panostukset ovat investointeja tulevaisuuteen ja parempaan terveyteen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa vahva koulutuspohja on antanut hyvät edellytykset menestyä tutkimustoiminnan eri osa-alueilla. Korkeasti koulutettu väestö luottaa tieteeseen ja ymmärtää tutkimustyön arvon, mikä näkyy esimerkiksi tutkimuspotilaiden sitoutumisena.

Korkeasta koulutuksesta, tutkimustyön arvostuksesta ja suomalaisen tutkimuksen kansainvälisestä huippumaineesta huolimatta kehityssuunta on pitkään ollut huolestuttava. TKI-rahoitusta on eri muodoissaan ajettu alas, lainsäädäntö ja byrokratia tekevät tutkimustoiminnasta ennakoimatonta ja hidasta.

Jos haluamme palata tutkimustyön huipulle, tarvitsemme mittavia yhteiskunnallisia toimia sekä kykyä sitoutua sovittuihin tavoitteisiin. Tavoite on kasvattaa TKI-investoinnit 4 %:iin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä, eikä ilman yritysinvestointeja tavoitteeseen päästä.

Jotta tavoite saavutetaan, tulee

  • tutkimusrahoituksen olla ennustettavaa.
  • tutkimustoiminnalla olla korkeatasoinen infrastruktuuri, joka parantaa Suomen edellytyksiä saada terveysalan yritysten tutkimusinvestointeja.
  • valtion investoida hyvinvointialueiden tutkimusympäristöön ja tutkimustoimintaan, sillä terveysalan tutkimus tapahtuu ennen kaikkea hyvinvointialueilla ja yliopistollisissa sairaaloissa.
  • valtion tutkimusrahoitus (VTR) kääntää vahvalle nousu-uralle. Vuosituhannen vaihteesta se on vähentynyt kymmenillä miljoonilla.
  • tutkimuslainsäädäntö tarkastella kokonaisuutena ja uudistaa tarvittavilta osin.
  • terveystietojen toisiokäytölle luoda sujuvat lupa- ja aineistontoimitusprosessit. Ilman dataa ei ole tutkimusta.
  • toisiolakia uudistaa, jotta Suomessa jatkossa tehdään kansainvälistä ja kilpailukykyistä tutkimusta.

Terveysalan tutkimustyö tulee nähdä investointina, joka tuo uusia hoitoja potilaille ja kehittää hoitokäytäntöjä. Sillä varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kestävyys, vaikuttavuus ja laadukkuus. Tutkimus on investointi kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.


Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry
Janne Aaltonen, toiminnanjohtaja, Lääkäriliitto ry
Päivi Metsäniemi, pääsihteeri, Suomalainen lääkäriseura Duodecim ry
Juha-Pekka Turunen, pääsihteeri, Suomen Syöpäyhdistys ry

--