25.03.2020 Sailab - MedTech Finland ry

Terveysteknologian toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:n COVID-19-virukseen liittyvät toimenpide-ehdotukset

Sailab – MedTech Finland ry:n COVID-19-virukseen liittyvät toimenpide-ehdotukset lääkinnällisten laitteiden osalta

Terveysteknologiayritysten edunvalvontajärjestö Sailab – MedTech Finland ry antoi COVID-19-tilanteesta toimenpide-ehdotukset Suomen valtiolle, terveydenhuollon toimijoille ja jäsenyrityksilleen. Haastavassa tilanteissa tärkeintä on potilaiden mahdollisimman hyvä hoito ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuus.

COVID-19-viruksen aiheuttamaan infektioon ei ole lääkettä eikä toistaiseksi rokotetta. Terveysteknologian eli lääkinnällisten laitteiden ja ihmisen ulkopuolella tapahtuvaan (in vitro) diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osuus COVID-19-viruksen diagnosoinnissa, hoidossa, seurannassa ja esimerkiksi elintoimintojen ylläpidossa on keskeinen.

Lisäksi muut terveysteknologian ratkaisut, kuten maskit, visiirit, suojakäsineet ja suojapuvut ovat olennaisia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan suojaamisessa.

Suomen toimet viruksen leviämisen hidastamiseksi ja jatkotartuntojen ehkäisemiseksi ovat olleet monelta osin hyvällä tasolla. Myös valmiuslain 87 §:n säädös toimintavaltuuksien välittömästä käyttöönotosta on erittäin tarpeellinen.

‒ Tarvitsemme nopeita lisätoimia kaikilta osapuolilta. On varmistuttava siitä, että oikeat terveysteknologian ratkaisut ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yliostoilta ja ylikäytöltä on pidättäydyttävä, toteaa Sailab ‒ MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

Suuri osa koko Euroopan alueen lääkinnällisistä laitteista ja erityisesti niin kutsutusta terveydenhuollon kulutustavarasta valmistetaan Kiinassa tai muualla Kaakkois-Aasiassa. Tuotannon hidastuminen ja tuonnin vaikeudet yhtäaikaisesti kotimaisen kysynnän merkittävän kasvun kanssa ovat aiheuttaneet epäsuhdan tiettyihin COVID-19-virukseen liittyviin tuotekategorioihin.

‒ Valtion tulisi pikaisesti määritellä kriittiset terveysteknologian tuotekategoriat COVID-19-tilanteen osalta. Lisäksi tarvittaessa on otettava käyttöön valtakunnallinen säännöstely. Myös kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden olisi hyvä luoda sisäiseen koordinaatioon menettelytapaohjeensa, Simik toteaa.

Toimenpide-ehdotuksissaan Sailab ‒ MedTech Finland ry esittää jäsenyrityksilleen ja muille terveysteknologiayrityksille myös vahvaa yhteistyötä valvovan viranomaisen kanssa. Lisäksi esitetään esimerkiksi nopeutettua lupamenettelyä, jotta mahdollisia tuotannon muutoksia ja niiden toteuttamisen edellytyksiä voidaan tarvittaessa suunnitella.

‒ Teemme omalta osaltamme kaikkemme, jotta tämä vaikea tilanne saadaan haltuun. Erityisesti toivomme kaikilta osapuolilta malttia, kohtuullisuutta ja yhteistä vastuun kantamista, tiivistää toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab ‒ MedTech Finland ry:stä.

Sailab ‒ MedTech Finland ry:n toimenpide-ehdotukset löytyvät osoitteesta www.sailab.fi

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Laura Simik, puhelin 040 741 6299, sähköposti laura.simik@sailab.fi