17.06.2021 Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry

Suurin osa suomalaisista tekee ostopäätöksen kodintekniikasta jo ennen kauppaan menoa

Kuluttajat hankkivat kodintekniikkaa ensisijaisesti tarpeeseen. Kun vanha laite menee rikki tai sen toiminta alkaa olla epävarmaa tai hidasta, kuluttaja tekee ostopäätöksen uudesta tuotteesta. Suurin ostopäätökseen vaikuttava tekijä on edullinen hinta. Tiedot selviävät Elektroniikan Tukkukauppiaat ETK ry:n tänä keväänä teettämästä Kodinkoneiden ja kodin elektroniikkalaitteiden ostopolku- ja käyttötutkimuksesta. Tutkimuksessa kartoitettiin kodinkoneiden ja kodin elektroniikan ostomotiiveja, tiedonhakua, valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä tuotteiden käytöstä poistoa. Tutkimus toteutettiin yhdessä Kantar TNS Oy:n kanssa.

Kodintekniikkaa ei hankita hetken mielijohteesta

Valtaosalla (83 %) kodinkoneen tai elektroniikkalaitteen ostaneista ostopäätös on tehty jo ennen kauppaan tai verkkokauppaan menemistä. Heräteostoja tekee alle 10 % kuluttajista. Ostopäätös tehdään useimmiten yhdessä toisen henkilön kanssa ja ostopäätöksen tueksi tietoa haetaan pääasiassa verkosta. Kaksi kolmesta kodinkoneen tai elektroniikkalaitteen ostaneesta selvitti vaihtoehtoja ja haki ideoita internetistä etukäteen.

Tärkeimpiä tietolähteitä ovat kodinkoneliikkeiden ja valmistajien verkkosivut sekä kotiin jaetut tarjouslehtiset, kuvastot ja suoramainonta. Myös hintavertailu- ja testisivustot sekä ystävien suositukset toimivat tietolähteinä. Kaupoissa kierteli joka kymmenes ja vain joka viides menee suoraan ostopaikkaan perehtymättä aiheeseen etukäteen.

  • Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä kuinka suuri merkitys verkossa olevalla tuotetiedolla on kuluttajien ostopäätösten ohjaajana. Suomalainen kuluttaja tekee hyvin kotiläksynsä ja kauppaan mennään ostohattu päässä. Perinteinen suoramainonta ei myöskään ole menettänyt tehoaan, kommentoi tutkimustuloksia Markus Nummisalo, ETK ry:n puheenjohtaja.

Hinta ohjaa valintaa

Kodinkoneen tai elektroniikkalaitteen valintaan vaikuttaa eniten hyvä hintalaatusuhde. Jopa 49 % vastaajista kertoi hinnan olevan tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Kuluttajat haluavat edullisia tuotteita luotettavilta tuotemerkeiltä. Omakohtaisten hyvien kokemusten lisäksi hyvät testitulokset ja arvostelut sekä tarjolla ollut ennakkotieto tuotteesta vaikuttavat valintaan. Seuraavaksi eniten vaikuttavat syyt liittyivät laitteen ominaisuuksiin, kuten tehokkuuteen, kokoon tai tekniikkaan.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–75-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajista 43 % oli naisia ja 57 % miehiä. Suomalaisista 18–75-vuotiaista kuluttajista 40 % on ostanut kodinkoneen tai kodin elektroniikkalaitteen viimeisten 6 kuukauden aikana (syyskuun 2020 – maaliskuu 2021). Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 2.-10.3.2021. Tutkimukseen vastasi 813 kohderyhmään kuuluvaa. Mukana tutkimusta rahoittamassa oli myös Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry.

Lisätietoja:

ETK:n puheenjohtaja Markus Nummisalo, m.nummisalo@samsung.com, 0400569228

ETK:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen, taina.luukkainen@etkry.com, 0400597492