24.11.2022 Fashion Finland

Suomen Tekstiili & Muoti ja Fashion Finland: Suomalainen muotiala tarvitsee kasvurahoitusta

Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on vahvaa kansainvälistä kasvupotentiaalia brändiliiketoiminnassa. Suomen valttikortit ovat vastuullisuudessa, vahvassa muodin designosaamisessa ja kiertotalouden huomioivassa tuotesuunnittelussa. Suomen Tekstiili & Muoti ja Fashion Finland peräänkuuluttavat suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainväliseen kasvuun julkisen tuen lisäksi kasvu- ja pääomasijoittajia.

Muotialan kokonaiskasvu on ollut hidasta, mutta monien muodin osa-alueiden, kuten vastuullisen muodin sekä suoran kuluttajakaupan (D2C) kasvu on ollut jopa kaksinumeroisella tasolla. Vastuullisuus, designosaaminen ja kiertotalous ovat nimenomaan suomalaisen muotialan vahvuuksia. Suomen Tekstiili & Muoti (STJM) ja Fashion Finland ovat tänä syksynä käynnistäneet keskustelun enkeli- ja pääomasijoittajien roolista suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälisessä kasvussa.

Keskustelun tueksi toimialajärjestöt ovat tänä syksynä järjestäneet kaksi aihetta käsittelevää tapahtumaa. Osana Muotikaupan muodonmuutos -hankettaan Fashion Finland järjesti tilaisuuden, jossa yrittäjät ja sijoittajat pääsivät kohtaamaan ja oppimaan toistensa tarpeista ja tahtotilasta. Suomen Tekstiili & Muodin järjestämä Fashion X Growth: How To Get Funding For Fashion? oli osa kasvuyritystapahtuma Slushia. Tapahtumien tarkoituksena oli nostaa keskusteluun alan kasvurahoituksen puute, mutta myös lisätä sijoittajien ymmärrystä muotialasta sekä saattaa yhteen kotimaisia brändejä ja sijoittajia.

"On tärkeää saada kasvurahaa suomalaisille muotialan yrityksille ja tuoda startup-henkeä alalle. Meidän täytyy puhua rahoituksesta ja siitä, mitä sen hakeminen vaatii yrityksiltä. Tarvitsemme lisää yhteyksiä muotialan yritysten ja rahoittajien välille. Kokoamme STJM:ssä alkuvuodesta eri tahoja yhteen, jotta voimme selvittää, miten saisimme tekstiili- ja muotialan pääomasijoitusrahaston Suomeen", sanoo Anne Ruokamo, STJM:n kansainvälisestä liiketoiminnasta ja rahoituksesta vastaava johtava asiantuntija.

Sekä Fashion Finland että Suomen Tekstiili & Muoti tunnistavat, että Suomessa rahoituskeskustelu käy vilkkaana teknologia-alalla, perinteisessä teollisuudessa ja palvelualoilla, mutta kuluttajaliiketoiminnan ja brändien kohdalla keskustelu on suppeampaa. Siitäkin huolimatta, että suomalaisella muodilla on valtavasti osaamista ja potentiaalia. Keskustelun tarkoituksena on ollut myös avata sitä, että rahoituksen lisäksi pääomasijoittajat voisivat vahvistaa brändien liiketoimintaosaamista.

Muotialan täyttä potentiaalia on vaikeaa saada käyttöön ennen kuin sijoittajat näkevät muotiyrityksien mahdollisuudet kasvaa siinä missä peli- tai tech-yritysten. Design on muotialaa vahvasti määrittävä tekijä, mutta kasvuun tarvitaan myös kykyä skaalata toimintaa, markkinointiosaamista, yhteistyötä alan sisällä ja uskallusta ottaa riskejä.

”Teemme muotiyritysten kanssa jatkuvaa käytännön työtä sen eteen, että yrittäjät pääsevät yritystoiminnassaan siihen pisteeseen, jossa sijoittajat kiinnostuvat alan yrityksistä. Muotialalla on Suomessa paljon potentiaalia, ja sijoittajilla on suuri mahdollisuus kasvattaa suomalaisen muodin yrityksiä ja kulttuuria. Alan yrittäjät kaipaavat tällä hetkellä eväitä toimintansa kehittämiseen ja rahoittajat potentiaalisia sijoituskohteita. Autamme sijoittajia ja yrittäjiä löytämään toisensa”, kertoo Oula Hyle, Fashion Finlandin Muotikaupan muodonmuutos -hankkeen rahoitusasiantuntija.