16.02.2021

Suomalainen terveydenhuolto paranee hankintatapoja kehittämällä

Markkinavuoropuhelun lisääminen on potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten etu

Terveysteknologian toimialaselvityksen 2020 mukaan terveysteknologiayritykset arvostavat julkisten tarjousprosessien läpinäkyvyyttä ja markkinavuoropuhelujen järjestämistä. Markkinavuoropuhelussa hankinta-ammattilainen kutsuu terveydenhuollon edustajat kertomaan tarpeistaan. Tämän jälkeen hän kutsuu terveysteknologiayritykset esittelemään tarjolla olevia ratkaisuja.

‒ Markkinavuoropuhelun hyödyntäminen on jo nyt saatu yleistymään: nykyään sitä käytetään noin 25‒20 prosenttia enemmän kuin aiemmin. Terveysteknologiayritykset näkevät markkinavuoropuhelun toimivana yhteistyökäytäntönä, mutta vuoropuhelujen määrää tulee ehdottomasti edelleen lisätä. Ainoastaan siten saadaan käyttäjien tarpeet ja markkinoilla olevat uudet tuotteet kohtaamaan. Hankintatoimella on tässä kohtauttamisessa valtavan suuri rooli, sanoo Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik

Terveysteknologian hankinta on vaativaa asiantuntijatyötä, jossa vaaditaan osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

‒ Markkinavuoropuhelun lisääminen terveysteknologian hankinnoissa vahvistaa julkisten ostajien osaamista. Samalla se on avain kestävämpään ja enemmän terveyshyötyä tuottavaan terveydenhuollon tulevaisuuteen, Simik toteaa. 

Suurin osa suomalaisessa terveydenhuollossa käytettävästä terveysteknologiasta hankitaan julkisen hankinnan kautta. Julkista rahaa tulee käyttää kustannusvaikuttavasti ja vastuullisesti.

‒ Terveydenhuolto pitäisi toteuttaa vaikuttavuusperusteisesti. Sama koskee terveysteknologian hankintaa: on mietittävä, miten huomioidaan ratkaisujen tuoma kokonaishyöty terveydenhuollon työntekijöille ja potilaille. Markkinavuoropuhelu onkin keskeisin ja tärkein vaikuttavuusperusteisen hankinnan elementti, Simik mainitsee. 

Sailab – MedTech Finland pyrkii osaltaan lisäämään ymmärrystä vaikuttavuusperusteisista hankinnoista ja vaikuttavuuden mittaamisesta. Yhdistys järjestää keväällä 2021 kuukausittain kaikille kiinnostuneille avoimia, vaikuttavuusperusteista hankintaa ja terveydenhuoltoa käsitteleviä seminaareja.

 

Lisätiedot:

Laura Simik
Toimitusjohtaja
Sailab – MedTech Finland ry
+ 358 40 741 6299
laura.simik@sailab.fi