13.05.2022 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Rikkooko Munuais- ja maksaliiton ravintolisien ostopaikkaa koskeva suositus kilpailulakia?

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään rikkooko Munuais- ja maksaliitto kilpailulakia, kun se pyrkii ohjaamaan kuluttajat ostamaan ravintolisät apteekkimyyntikanavasta. Munuais- ja maksaliitto väittää, että apteekeista ostetut vitamiinivalmisteet ovat turvallisempia ja kehottaa Maksaviikon yhteydessä tekemässään tiedotuksessa jättämään ravintolisät kaupan hyllylle.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää Munuais- ja maksaliiton ravintolisiin liittyvää suositusta perusteettomana ja toimintaa kilpailulain vastaisena.

 

Maksaviikon tiedotus ja tuore asiantuntijaluento herättivät epäilyksen kilpailulain vastaisesta toiminnasta                                                                                                                                                             

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tietoon tuli Maksaviikon tiedotuksen yhteydessä Munuais- ja maksaliiton suositus jättää luontaistuotteet kaupan hyllylle. Munuais- ja maksaliiton antama suositus aiheutti paheksuntaa ravintolisiä myyvien vähittäiskauppojen keskuudessa, sillä vastaavaa suositusta ei ole aikaisemmin mikään järjestö tai viranomainen esittänyt. Tällaiselle kategoriselle suositukselle ei löydy perusteita lääketieteellisestä, terveydellisestä tai lainsäädännöllisestä näkökulmasta.

Samassa yhteydessä tuli ilmi, että Munuais- ja maksaliiton asiantuntija opastaa kuitenkin hankkimaan vitamiinivalmisteet apteekista väittäen, että ne olisivat sieltä ostettuna turvallisempia.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitossa heräsi epäilys Munuais- ja maksaliiton ravintolisiä koskevan suosituksen lainmukaisuudesta kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta.

 

Toimenpidepyyntö Kilpailu- ja kuluttajavirastolle

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään Munuais- ja maksaliiton toiminnan lainmukaisuuden. Kilpailuviranomaista pyydetään kiinnittämään huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

1. Toimiiko Munuais- ja maksaliitto alustana kilpailijoiden väliselle kielletylle yhteistyölle ravintolisiä käyttävistä asiakkaista?

2. Julkaiseeko Munuais- ja maksaliitto epämääräisiä perustelemattomia väitteitä, kun se suosittelee jättämään ravintolisät kaupan hyllylle ja väittää, että vitamiinivalmisteiden ostaminen apteekista on turvallisempaa?

3. Houkutteleeko Munuais- ja maksaliitto ravintolisien ostajia hankkimaan ravintolisät apteekeista ja pyrkiikö se tällä tavalla vaikuttamaan ravintolisiä eri myyntikanavissa myyvien yritysten väliseen kilpailuun?

4. Vaikuttaako Munuais- ja maksaliitto kielletyllä tavalla ravintolisämarkkinoiden jakautumiseen eri myyntikanavien kesken?

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mielestä kilpailulakia rikkovaan toimintaan viittaa Munuais- ja maksaliiton perusteeton suositus jättää ravintolisät kaupan hyllylle ja toisaalta Munuais- ja maksaliiton asiantuntijan harhaanjohtava väite, että apteekeista ostetut vitamiinivalmisteet olisivat turvallisempia.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin, jos ilmenee, että Munuais- ja maksaliiton suosituksessa tai toiminnassa on moitittavaa tai korjattavaa.

 

Toimenpidepyyntö myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle

Munuais- ja maksaliitto on merkittävää julkista rahoitusta käyttävä järjestö ja siksi Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on tehnyt Munuais- ja maksaliitosta toimenpidepyynnön myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle. Munuais- ja maksaliitto on saanut vuosina 2017–2022 STEA:n avustusta 9.028.162 euroa.

 

Tarkempi kuvas ja taustatiedot Kilpailu- ja kuluttajavirastolle lähetetystä toimenpidepyynnöstä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton nettisivuilla.

 

Lisätietoja:
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto
puh. 0500 430 818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi