06.04.2022

Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen parantavat kasvun edellytyksiä – tuki pk-yritysten kehitystoiminnalle erittäin tervetullut

Hallituksen päätös lisätä merkittävästi tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta on tervetullut ja tarpeellinen talouskasvun vauhdittamiseksi. Erikoiskaupan liitto Etu ry pitää erityisen hyvänä uutta alueellista TKI-rahoitusta ja verokannustimen kasvattamista. Valtion raju velkaantumiskehitys herättää kuitenkin huolta tulevaisuudesta.

”Panostukset TKI-toimintaan lisäävät kasvun mahdollisuuksia. Pidämme erityisen hyvänä, että rahoitusta suunnataan myös yritysten tekemään kehittämistoimintaan ja erityisesti pk-yrityksille”, kiittelee Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan liitto näkee, että hallituksen lisäämä alueellinen TKI-rahoitus avaa uusia mahdollisuuksia kasvulle ja kehitykselle. Monilla alueilla ja erityisesti erikoiskaupan aloilla tarvitaan aiempaa käytännönläheisempää innovaatiotoiminnan kehittämistä, joka antaa myös erikoiskaupan yrityksille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa. TKI-panostukset ovat aiemmin keskittyneet suuryrityksiin ja pääkaupunkiseudulle.

”Erikoiskaupan toimijoilla on paljon toteuttamiskelpoisia investointi- ja kehitysajatuksia. Ongelmana on ollut rahoituksen suuntautuminen suurille toimijoille ja suuriin kaupunkeihin. Matalamman kynnyksen alueellinen rahoitus on tervetullut uusi malli, joka parantaa oleellisesti erikoiskaupan toimijoiden mahdollisuuksia testata ja toteuttaa ideoitaan. Varsinkin, kun uusi TKI-rahoitus antaa mahdollisuuden ostaa yritykseen toteuttajia ja osaamista.” toteaa Ulla Pöllänen.

Julkisen talouden kestävyys herättää huolta

Hallituksen päätökset TKI-toiminnan tukemiseksi sekä merkittävät panostukset turvallisuuteen ovat tarpeellisia. Kehyspäätöksen suuret linjat herättävät kuitenkin huolta julkisen talouden kestävyyden kannalta.

”Valtion velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin. Julkisen talouden pitää olla kestävällä pohjalla ja yritysten toimintaympäristö ennakoitavana. Pelko tulevista julkisen talouden leikkauksista ja veronkorotuksista heikentää investointihalukkuutta ja lisää yleistä epävarmuutta”, muistuttaa Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan liitto pitää myös liikennehankkeisiin kohdistettuja lisäsäästöjä lyhytnäköisenä.

”Toimivat liikenneyhteydet ovat elinehto Suomen taloudelle. Panostukset infrastruktuurin kehittämiseen ja tiestön kunnossapitoon tuovat itsensä takaisin. Säästökohteena liikenne on huonoin mahdollinen”, toteaa Erikoiskaupan liiton Ulla Pöllänen.