08.07.2024 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Odotettu eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus kanteluun uskomushoito-termistä -”hyvän kielenkäytön vaatimuksen täyttäisi paremmin…”

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on tyytyväinen eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tuoreeseen vastaukseen uskomushoito-termiasiassa. Oikeusasiamiehen kanslian mukaan hyvän kielenkäytön vaatimuksen viranomaisviestinnässä täyttäisi paremmin termit ”täydentävä- ja vaihtoehtoinen hoito” tai ”vaihtoehtohoito”.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry ja useat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilaisjärjestöt kantelivat huhtikuussa 2023 eduskunnan oikeusasiamiehelle Tukesin viestinnästä. Kantelu koski sitä, että Tukes käyttää verkkosivuillaan uskomushoito-termiä. Kantelun mukaan toimijat pitävät uskomushoito-termiä loukkaavana ja epäasiallisena. Tukes puolustautui sillä, että termin käyttö on tarpeellista tieteellisen ja tieteeseen perustumattoman hoidon erottamiseksi.

Kantelussa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa pyydettiin selvittämään Tukesin toiminnan lainmukaisuutta ja asiallisuutta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian 5.7.2024 antamassa vastauksessa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa: ”ylimpänä laillisuusvalvojana tehtävänäni ei ole ottaa kantaa siihen, mitä termiä on tai olisi perusteltua nyt kysymyksessä olevassa yhteydessä käyttää, vaan arvioida viranomaisen menettelyn lainmukaisuutta sen käyttäessä asiassa esitetyssä viestinnässään kantelijoiden väheksyväksi ja loukkaavaksi kokemaa termiä ”uskomushoito”. Katson, ettei Tukesin menettelyä asiassa voida pitää lainvastaisena.”

Vastauksessaan oikeusasiamiehen kanslia kuitenkin korostaa hyvän hallinnon vaatimuksia ja viranomaisen velvoitetta käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kielenkäytön asiallisuus merkitsee myös sitä, ettei hallinnon asiakkaaseen kohdisteta loukkaavia tai väheksyviä sanoja.

”Käsitykseni mukaan hyvän kielenkäytön vaatimuksen täyttäisi paremmin se, että Tukes käyttäisi sosiaali- ja terveysministeriön tavoin käsitettä täydentävä- ja vaihtoehtoinen hoito tai sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän käyttämää käsitettä vaihtoehtohoito," toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin vastauksessaan.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö pitää oikeusasiamiehen kanslian ehdotusta hyvänä ja rakentavana.

"Olemme erittäin tyytyväisiä oikeusasiamiehen kanslian vastaukseen. Tämä on askel kohti asiallisempaa ja täydentävien hoitojen ammattilaisia ja alan yrittäjiä kunnioittavampaa viestintää. Toivomme, että Tukes ottaa oikeusasiamiehen kanslian vastauksen huomioon ja mukauttaa viestintäänsä sen mukaisesti," Rönkkö sanoo.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry uskoo, että asiallinen terminologia edistää alan toimijoiden ja viranomaisten välistä vuoropuhelua ja parantaa yleistä käsitystä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.

 

(1) Kantelun tekijöinä olivat Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry, Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry, Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Suomen Fytoterapia ry, Shiatsu Finland ry, Yhdistävä lääketiede ry, Klassisen Akupunktion Yhdistys ry, Suomen Refleksologit ry, Kansanlääkintäseura ry ja Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry.

Liitteet: 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus kanteluun uskomushoito-termistä
Tukesin selvitys

Lisätietoja:
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Puhelin: 0500 430 818
Sähköposti: mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi