26.01.2022 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Luontaishoitojen sekä terveystuotteiden aktiiviset käyttäjät vastasivat otakantaa-kyselyyn

Luontaishoitojen sekä terveystuotteiden käyttökysely toteutettiin sähköisellä Ota kantaa -kansalaisfoorumilla 8.10.- 15.12.2021. Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan kansalaisten kokemuksia ja mielipiteitä luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä. Kyselyyn tuli parissa kuukaudessa peräti 6.802 vastausta ja se ylsi neljänneksi suosituimmaksi otakantaa-kyselyksi kautta aikain.

Vastaukset kerättiin 19 kysymyksellä, joista neljään pystyi antamaan avoimen tekstivastauksen. Avoimilla vastauksilla selvitettiin muun muassa, miten luontaishoidot ja terveystuotteet ovat auttaneet vastaajaa. Vastaajien omakohtaisia kokemuksia luontaishoitojen ja luontaistuotteiden antamista hyödyistä kertyi yli 5.300. Vastaajien kokemukset sisältävät merkittävän määrän tietoa luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä Suomessa. Aineistosta toivotaan jatkotutkimuksia ja kyselyn toteuttaneet järjestöt voivat luovuttaa avointen vastausten aineiston tutkimuskäyttöön.

Yleisesti voi todeta, että kyselyyn vastanneet henkilöt olivat aktiivisia luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttäjiä. Kyselyyn vastanneet henkilöt olivat käyttäneet luontaishoitoja vuosikausia ja esimerkiksi yli 20 vuotta luontaishoitoja käyttäneitä oli 20 prosenttia vastanneista. Sama pitkä käyttöaikatrendi näkyi vastaajissa terveystuotteiden osalta. Yli 30 vuotta terveystuotteita oli käyttänyt 19 prosenttia vastanneista.

Terveystuotealan näkökulmasta otakantaa-kysely vahvisti tietoa ravintolisien ja muiden terveystuotteiden suosiosta. Otakantaa-kyselyyn vastanneista 74 prosenttia kertoi, että on saanut apua terveystuotteista. Vastaajien aktiivisesta terveystuotteiden käytöstä kertoi se, että 71 prosenttia ilmoitti käyttävänsä päivittäin jotain ravintolisää tai luontaistuotetta.

Luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttö on vastaajien mukaan yleistä myös silloin, kun käytetään lääkärin määräämiä lääkkeitä. Vastaajista 68 prosenttia ilmoitti käyttävänsä lääkärin määräämiä lääkkeitä samaan aikaan luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytön kanssa.

Vastaajista 47 prosenttia ilmoitti lähes aina kertovansa lääkärille käyttämistään luontaishoidoista ja terveystuotteista. 37 prosenttia vastaajista kertoi vain harvoin lääkärille ja kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei kerro koskaan asiasta lääkärille. Syitä siihen, miksi vastaaja ei ollut aina kertonut lääkärille oli monia. Esimerkiksi eräs vastaaja totesi syyksi, että ”valitettavan paljon on lääkäreillä ennakkoluuloja luontaishoitoja vastaan”.

Kyselyyn vastaajista 89 prosenttia on sitä mieltä, että Suomessa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen pitäisi kuulua opetusta luontaishoidoista ja terveystuotteista.

Luontaishoitojen sekä terveystuotteiden käyttökyselyyn vastanneet olivat vahvasti valinnanvapauden kannalla, sillä 82 prosenttia vastasi, että kansalaisten tulee saada itse päättää omista ja lasten käyttämistä luontaishoidoista.

”Otakantaa-kysely luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä antoi mielestäni hyvän kuvan alan aktiivikäyttäjistä. Kysely vahvisti niitä huomioita, joita alan ammattilaiset ovat tunnistaneet jo pitkään. Luontaishoidoista ja terveystuotteista koetaan saatavan paljon hyötyä oman terveyden ylläpitämisessä. Terveydenhuollon ammattilaisten tiedon puutteeseen ja ennakkoluuloihin auttaa koulutus luontaishoidoista ja terveystuotteista. Tutkitut hoidot tulee saada paremmin hyödynnettyä yhteiskunnassa ja kansalaiset haluavat jatkossakin itse päättää oman terveytensä hoitoon liittyvistä asioista. Toivottavasti otakantaa-kyselyssä annetut yli 5.300 käyttäjäkokemusta luontaishoitojen ja terveystuotteiden hyödyistä poikii jatkotutkimuksia”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtajaa Mika Rönkkö.

Kyselyn tulokset on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallitusohjelmassa on kirjaus luontaishoitojen eri sääntelymahdollisuuksien selvittämisestä. Luontaishoitojen järjestöt toivovat, että luontaishoidoista tehdään toimialaselvitys, jolla selvitetään täydentävien hoitojen nykyinen tilanne Suomessa. Nyt toteutetun kyselyn tuloksia voidaan tarvittaessa hyödyntää tulevissa selvityshankkeissa.

Kyselyn toteuttivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry.

Otakantaa-kyselyn tulokset liitteessä ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton nettisivuilta.

Lisätietoja:
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö
0500-430818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi