18.01.2024 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Luontaishoitojen päivää vietetään jälleen - tavoitteena tietoisuuden ja keskustelukulttuurin kehittäminen

Nyt neljättä kertaa järjestettävä Luontaishoitojen päivä, jota vietetään vuosittain tammikuun 23. päivänä, on vakiinnuttamassa asemaansa. Teemapäivän tavoitteena on edistää asiallista keskustelua luontaishoitojen ympärillä sekä lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä näistä hoidoista. Luontaishoitojen päivänä eri hoitomuotojen ammattilaiset jakavat tietoa hoidoistaan ja ihmisten toivotaan avoimesti kertovan oman hyvinvoinnin tukemisessa käyttämistään luontaishoidoista.

"Kannustamme ihmisiä avoimesti kertomaan myös terveydenhuollon ammattihenkilöille käyttämistään luontaishoidoista. Haluamme tuoda esiin koulutettujen ammatinharjoittajien tärkeän työn ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvän koulutuksen omaavat luontaishoitajat ovat avainasemassa, kun luodaan turvallista ja laadukasta luontaishoitokulttuuria Suomeen”, toteaa Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n puheenjohtaja Marja Jokela.

Tutkimusten mukaan luontaishoitoja käyttää vuosittain runsas miljoona suomalaista useista eri syistä.

”Luontaishoidot ovat vakiintuneet osaksi suomalaisten omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.  Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti luontaishoitojen käyttöön ja haluaa mahdollistaa luontaishoidoille hyvät puitteet yhteiskunnassa”, jatkaa Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja Ilkka Westman.

Luontaishoitojen oma teemapäivä on osa suurempaa tavoitetta kehittää luontaishoitoalaa Suomessa. Alan toimijoiden yhtenä tavoitteena on valtion toteuttama toimialaselvitys, jotta yhteiskunnallisesti merkittävästä alueesta saataisiin kattava ja ajantasainen kuva.

”Luontaishoitojen suosio kasvaa maailmalla ja myös Suomessa kiinnostus on kasvanut. Hoitojen asema on vahva kansan keskuudessa ja tämä pitäisi myös päättäjien ottaa paremmin huomioon.  Pitäisin tärkeänä, että Suomessa näiden suosittujen hoitojen tilanne kartoitettaisiin toimialaselvityksellä ja saatavaa tietoa hyödynnettäisiin yhteiskunnallisesti ”, kertoo Suomen Terveysjärjestö STJ ry:n puheenjohtaja Merja Lindström.

Luontaishoitojen päivänä alan toimijat haluavat nostaa esille myös täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista käytetyt termit. Alan järjestöt, koulutustahot ja muut toimijat pitävät huolestuttavana, että uskomushoito-termiä on ryhdytty käyttämään kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Toimijat ovat useaan otteeseen vedonneet, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

”Toivomme, että Suomessa suhtaudutaan asiallisesti luontaishoitoihin, luontaishoitojen käyttäjiin ja itsensä luontaishoidoilla työllistäviin yrittäjiin. Luontaishoidot tulee nähdä voimavarana ja vahvana osana kansalaisten itsehoitoa”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Luontaishoitojen päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Lisätietoa Luontaishoitojen päivästä:
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
Marja Jokela, puheenjohtaja
040 584 2008
toimisto@lkl.fi
www.lkl.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja
040 761 8290
westman.ilkka@gmail.com
www.luontaishoitoala.fi

Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström, puheenjohtaja
044 355 8540
stj@stjyry.fi
www.terveysjarjesto.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
0500 430 818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi

Suomen Terveysjärjestön opas Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa

Kuva: Luontaishoitojen päivän logo.