04.06.2018

Lääkintöneuvos Heikki Pälve ensimmäiseksi Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtajaksi

Potilasturvallisuus sekä osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen ovat kehittyvän teknologian avainroolisssa.

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on päivitetty. Samalla siitä tuli Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksiä velvoittava. Eettisen ohjeen noudattamista valvoo jatkossa Terveysteknologian eettinen valvontakunta, jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi nimitettiin lääkintöneuvos, tohtori Heikki Pälve. 

”Terveysteknologian käyttöönotto ja alan kehittyminen vaatii vahvaa vuoropuhelua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä yritysten välillä”, toteaa eettisen valvontakunnan puheenjohtaja Heikki Pälve. ”Potilaiden turvallisuus taataan koulutukseen ja osaamiseen keskittyvällä yhteistyöllä”. 

Heikki Pälveellä on merkittävä kokemus suomalaisen terveydenhuollon lisäksi myös lääketieteen maailmanlaajuisista eettisistä kysymyksistä. Pälve on toiminut useita vuosia Maailman Lääkäriliiton (WMA) eettisen komitean puheenjohtajana.

”Olen tyytyväinen siihen, että Sailab – MedTech Finland ry ja sen jäsenyritykset haluavat varmistaa avoimen ja riippumattoman yhteistyön toimialalla. Terveysteknologian merkitys terveydenhuollossa on suuri ja lisääntyy entisestään”, Pälve arvioi. ”Eettisen valvontakunnan puheenjohtajana pääsen edistämään tätä kehitystä ja rakentamaan kestäviä toimintamalleja”.

Eettisen valvontakunnan puheenjohtaja Pälve muodostaa syksyn 2018 aikana Terveysteknologian eettisen valvontakunnan. Valvontakunta aloittaa toimintansa 1.1.2019.

”Haen valvontakuntaan vahvaa osaamista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa näkemystä”, linjaa Pälve. ”Vaikka valvontakunnalla on myös sanktio-oikeus, näen sopimusmenettelyn ja neuvottelut ensisijaisena toimintatapana.”

 

Lisätiedot:

Heikki Pälve, eettisen valvontakunnan puheenjohtaja, puhelin 050 564 7345

Laura Simik, toimitusjohtaja, Sailab – MedTech Finland ry, puhelin 040 741 6299