24.04.2023 Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuuden investoinnit jatkoivat kasvuaan Suomessa viime vuonna


Tulevan hallituksen tulee toimillaan vahvistaa terveysalan kasvun mahdollisuudet. Lääketeollisuuden investoinnit nousivat 380 miljoonaan euroon viime vuonna, mikä on 6 % enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen investointiin 263 miljoonaa euroa. Parhaimmillaan lääkeyritykset tuovat Suomeen vuotuisen 75 miljoonan euron lisäinvestoinnin lähivuosina.

Lääketeollisuuden investoinnit jatkoivat kasvuaan vuonna 2022. Kokonaisinvestoinnit nousivat 380 miljoonaan euroon, mikä on 6 % enemmän kuin edellisvuonna. Kasvua oli erityisesti tutkimus- ja tuotekehityksessä, johon investoitiin 263 miljoonaa euroa. Tutkimusinvestoinnit kasvoivat noin 12 % edellisvuodesta. Tutkimusinvestoinneista merkittävä osa on kliinisiä lääketutkimuksia.

Suorien investointien ohella lääketutkimukset mahdollistavat uusimpien hoitojen käytön terveydenhuollossa. Myös työpaikkojen määrä jatkoi kasvuaan tasaisesti. Ala työllistää Suomessa noin 6 100 osaajaa.

Tuotantoinvestoinnit sen sijaan kääntyivät laskuun muutaman vuoden kasvun jälkeen ja laskivat noin 7 %. Tuotantoon investoitiin noin 112 miljoonaa euroa vuonna 2022. Lievä lasku oli ennakoitavaa, sillä edellisvuosina Suomeen on tehty varsin merkittäviä tuotannon investointeja.

”Tulevan hallituksen on kaikissa päätöksissään varmistettava, että terveysalalla on kasvun edellytykset Suomessa. Ala tuo sekä työpaikkoja että kansainvälisiä investointeja jo nyt vuosi vuodelta enemmän, mutta kasvu voisi olla selkeästi nykyistä suurempaa, ja moni maa on pärjännytkin meitä paremmin kansainvälisessä kilpailussa”, toteaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma.

”Suomi tarvitseekin heti uuden hallituskauden aluksi kunnianhimoisen kasvustrategian terveysalalle. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että hyvinvointialueilla on riittävät resurssit ja huippuosaajat, jotta ne voivat ottaa vastaan tutkimushankkeita. Terveysalan tutkimus ja investoinnit tuovat paitsi työpaikkoja ja verotuloja, myös hyvinvointia ja terveyttä suomalaisille”, Aunesluoma jatkaa.

Yritykset arvioivat investointien kasvavan parin vuoden aikana yli 150 miljoonaa euroa 

Lääketeollisuus kokoaa vuosittain tiedot alan investoinneista Suomeen. Suorien euromääräisten investointien lisäksi panostukset tuovat maahamme myös työpaikkoja ja verotuloja.

Kyselyn mukaan alan yritykset arvioivat investointien kasvavan edelleen. Parin tulevan vuoden aikana kasvun arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa vuodessa.

Alan yritykset ovat jatkuvasti kasvattaneet investointeja Suomeen, ja maamme on edelleen alan yrityksille kiinnostava. Vaikka Suomen kilpailukykyä ovat parantaneet muun muassa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian mukaiset toimenpiteet, toimintaympäristön kehittämistä on edelleen jatkettava.

Tehdyistä toimenpiteistä merkittäviä ovat olleet panostukset biopankki- ja geenitutkimukseen, sekä lainsäädäntöpohja terveystietojen tutkimuskäytölle. Lääketeollisuus investoi rekisteritutkimuksiin Suomessa 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2022, mikä oli 16 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

”Suomelle digitalisaatio ja data ovat kilpailutekijöitä, joilla on tuotu investointeja Suomeen. Lainsäädäntöä on kehitettävä sujuvan tutkimusympäristön varmistamiseksi”, Aunesluoma painottaa.

Lääketeollisuuden vuoden 2022 investointeihin voit tutustua tarkemmin täällä.