28.04.2023

Kaupan alan tulevaisuus esillä Erikoiskaupan liiton vuosikokouksessa – Lääketeollisuuden Niilo Färkkilä yhdistyksen hallitukseen

Erikoiskaupan liiton vuosikokouksessa käsiteltiin kaupan alan tulevaisuusnäkymiä. Suomalaista erikoiskauppaa laaja-alaisesti edustava ETU ry haluaa parantaa kaupan alan yritysten kasvun edellytyksiä ja tuoda omia ratkaisuehdotuksia myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistykset kokoontuivat Helsingissä järjestettyyn vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen toiminta päättyneen toimintakauden aikana sekä päätettiin yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta ja puheenjohtajistosta. 

Liiton hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja Niilo Färkkilä. Amgen Suomi Oy:n toimitusjohtaja Färkkilä on toiminut Lääketeollisuus ry:n puheenjohtajana tämän vuoden tammikuusta lähtien. Työpaikkatarvike ry:n puheenjohtaja ja Ajasto Paperproducts Oy:n toimitusjohtaja Petri Salo jatkaa Erikoiskaupan liiton hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajina jatkavat Kirjakauppaliiton Minna Kokka ja Fashion Finlandin Andreas Ögård.

Vahvistetaan kaupan alan yritysten kasvun edellytyksiä 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi Erikoiskaupan liiton vuosikokouksessa käsiteltiin kaupan toimialan tulevaisuutta. Erikoiskaupan edustajat toivovat yrittämiseen ja työllistämiseen kannustavaa talous- ja elinkeinopolitiikkaa hallitusneuvotteluiden jälkeen muodostettavalta uudelta hallitukselta. Kaupan alan yritysten merkitys kansantaloudelle tulee huomioida päätöksenteossa. Erityisesti pienempien kasvuhakuisten erikoiskaupan yritysten toimintaedellytyksiä on tarpeen vahvistaa.

Erikoiskaupan liiton puheenjohtaja Petri Salo edellyttää, että viime vaalikaudella valmistellun kaupan toimialan tulevaisuusselonteon hyviä kehittämisehdotuksia ryhdytään uuden hallituksen voimin toteuttamaan nopealla aikataululla.

”Kaupan alan tulevaisuusselonteko sisältää monia erikoiskaupan yrityksille keskeisiä toimia, kuten kaupunkikeskustojen elinvoiman vahvistaminen, tasapuolisten pelisääntöjen saaminen kansainväliseen verkkokauppaan sekä alan digitalisoitumisen tukeminen. Näitä toimia pitää alkaa nyt edistämään yhteistyössä elinkeinoelämän ja erikoiskaupan edustajien kanssa.”

Kaupan eri toimialojen yritysten kasvua ja suomalaisten ostovoimaa tukisi Erikoiskaupan liiton mielestä nykyistä maltillisempi tuloverotus sekä kasvuun ja investointeihin kannustavampi yritysverotus. Erikoiskaupan liitto korottaisi myös kotitalousvähennystä, millä olisi positiivisia vaikutuksia rakennusalalla, tilanteessa missä uudisrakentaminen on hiipumassa.

Erikoiskaupan liitto vahvistaisi alan yritysten kasvun edellytyksiä ja työvoiman saatavuutta koulutusjärjestelmää kehittämällä ja sosiaaliturvan uudistuksella. Työlainsäädäntöä tulisi liiton mielestä kehittää niin, että siinä huomioitaisiin tämän päivän työelämän tarpeet. 

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n vuosikokous kokoontui Helsingissä torstaina 27.4.2023.