02.09.2022

Etu ry: Hallitus unohti yritykset ja talouskasvun budjettiesityksessään

Hallituksen talousarvioesitys sisältää helpotuksia energiakriisin keskellä kamppaileville kotitalouksille. Budjettiriihessä unohdettiin kuitenkin yritykset ja keinot pitkän aikavälin talouskasvun luomiseksi jäivät vajaiksi. Hurjana jatkuva valtion velkaantuminen herättää huolen tulevaisuudesta.

Erikoiskaupan liitto Etu ry peräänkuulutti budjettiriihen alla hallitukselta toimia suomalaisten hyvinvoinnin, työllisyyden ja ostovoiman turvaamiseksi. Hallituksen esittelemä talousarvioesitys sisältää useita oikeansuuntaisia toimia, mutta keinot pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi jätettiin selvästi seuraaville hallituksille.

Valtionvelan hurja kasvu ja korkomenojen lisääntyminen tulevat johtamaan kipeisiin leikkauksiin tulevina vuosina, mikäli ei löydetä keinoja tulevaisuudenuskon vahvistamiseksi muistuttaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

”Nyt tarvitaan toimia, jotka auttavat ajan yli ja pitävät myös suomalaisia työllistävän erikoiskaupan voimissaan vielä tämän talven ja parinkin talven yli.”

Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa toimia talouskasvun rakentamiseksi, yritysten tasapuolisen toimintaympäristön vahvistamiseksi, työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi ja yksityisen sektorin investointihalukkuuden parantamiseksi. Hallituksen panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä koulutukseen ovat tervetulleita, mutta muilta osin talouskasvua ja työllisyyttä parantavat toimet jäivät vajaiksi.

Kotitalouksien tukeminen energiakriisin keskellä on erittäin tärkeää. Yritysten haastava tilanne jäi kuitenkin kokonaan huomioimatta. Erityisesti pienet yritykset voivat ajautua vaikeuksiin, kun kulut kasvavat ja samaan aikaan kansalaisten ostovoima heikkenee. Tällä olisi tuhoisia vaikutuksia myös työllisyyteen muistuttaa Erikoiskaupan liiton johtaja Jukka Ropponen.

”Sähkön arvonlisäveron laskeminen ei yrityksiä auta, kun se on ollut tähänkin asti vähennettävä erä. Varsinkin pienet yritykset tarvitsisivat tukea myös energiakustannuksiin. Muuten vaarana voi olla akuutti kassakriisi kulujen kasvaessa samalla kuin tulot pienenevät.” 

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisää velkaa. Valtionvelka nousee talousarvioesityksen mukaan arviolta 146 miljardiin euroon vuoden 2023 lopussa. Erikoiskaupan liitto on huolissaan julkisen talouden velkaantumisesta. Velkataakan hallitsematon kasvu ja nousevat korkomenot kaventavat valtion mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa tulevina vuosina. Ilman vahvaa talouskasvua joutuvat tulevat hallitukset ottamaan käyttöön leikkauslistat ja veronkorotukset. Tällä olisi tuhoisa vaikutus niin yrityksille kuin kansalaisten hyvinvoinnille.