07.03.2024

Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa laadukkaampaa EU-sääntelyä – kaupan alan merkitys huomioitava unionin päätöksenteossa

Kaupan ala on merkittävä työllistäjä ja hyvinvoinnin luoja Suomessa ja Euroopassa. Erikoiskaupan liitto ETU ry:n EU-tavoiteohjelmassa peräänkuulutetaan laadukasta sääntelyä ja riittäviä siirtymäaikoja. 

Erikoiskaupan liiton tavoiteohjelma tulevalle parlamenttikaudelle sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan vahvistaa kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä. Keskeisiä teemoja erikoiskaupalle ovat sääntelyn ennakoitavuus, tasapuolisten kilpailuedellytysten vahvistaminen, kuluttajalainsäädännön kehittäminen, kestävä vihreä siirtymä sekä tekoälyn järkevä sääntely. 

Suomessa toimivat erikoiskaupan yritykset haluavat olla mukana kehittämässä hyvää sääntelyä, jolla vahvistetaan kaupan yritysten kilpailuedellytyksiä ja kehitetään muun muassa kuluttajalainsäädäntöä oikeaan suuntaan.  

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen painottaa laadukkaan EU-sääntelyn merkitystä kaupan alan yrityksille. 

”Liputamme ennakoitavan ja johdonmukaisen sääntelyn puolesta, joka sallii yrityksille riittävän ajan sopeuttaa toimintaansa muutosten mukana. Tasapuoliset kilpailuolosuhteet hyödyttävät eurooppalaisia kuluttajia ja rohkaisevat suomalaisia erikoiskauppiaita kasvamaan”, Pöllänen kiteyttää. 

Tällä viikolla saavutettu alustava sopu EU:n uudesta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta on hyvä esimerkki epäonnistuneesta sääntelystä. Kiireellä aikaansaatu kompromissiehdotus aiheuttaa hämmennystä kaupan alan yrityksissä.  

”Pakkausjätteen vähentäminen on hyvä tavoite. Tähän pitäisi kuitenkin pyrkiä kannustimilla ja hyviä käytäntöjä jakamalla. Nyt koko unionin alueelle ollaan ottamassa käyttöön tiukkoja rajoituksia ja vaatimuksia pakkausten uudelleenkäytölle. Asetuksen käyttöönotto tulee lähinnä lisäämään ympäristökuormitusta ja erityisesti ruokahävikkiä”, toteaa Erikoiskaupan liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Markus Kalmi

Nykyisen komission työlistalla on niin ikään esitys uudeksi maksuviivästysasetukseksi. Asetuksen loppuunsaattaminen siirtyy todennäköisesti kesäkuussa valittavalle uudelle EU-parlamentille. Maksuviivästysasetuksen haasteet tuodaan esille niin ikään Erikoiskaupan liiton EU-ohjelmassa. 

Lakiasioista vastaava johtaja Jukka Ropponen pitää tärkeänä, että asetukseen saadaan selkeä poikkeus, jossa huomioidaan vähittäiskaupan yritysten tarpeet sopia vapaammin maksu- ja toimitusehdoista tavarantoimittajien kanssa. 

”Sopimusvapauden rajoittamisella ja jäykällä 30 päivän maksuajalla olisi merkittäviä negatiivisia vaikutuksia käyttötavarakaupan yrityksille”, Ropponen toteaa.  

Liite: Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tavoiteohjelma parlamenttikaudelle 2024–2029