16.02.2022

Erikoiskaupan liitto: Hallituksen työllisyysratkaisussa hyvääkin – kunnianhimon tasoa pitää nostaa

Hallitus pääsi sopuun uusista työllisyystoimista, joiden pitäisi vahvistaa julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Erikoiskaupan liitto Etu ry pitää monia hallituksen päätöksiä oikeansuuntaisina mutta pitää tärkeänä, ettei työllisyyttä ja yrittäjyyttä vahvistavat toimet jää tähän. Erityisesti erikoiskaupan ala peräänkuuluttaa työllisyystoimia, joilla parannetaan työnteon ja yrittämisen kannustimia ja puututaan kannustinloukkuihin.

Erikoiskaupan liitto pitää hallituksen päätöstä muokata palkkatukilainsäädäntöä oikeansuuntaisena. Päätöksessä erittäin positiivista on se, että palkkatukilainsäädännön muutoksen myötä sen käytön piiriin saadaan myös pienempiä yrityksiä.

”Palkkatuki on tärkeä monille koronakriisin heikentämille erikoiskaupan yrityksille, jotka muutoksen myötä pystyvät palkkaamaan uusia työntekijöitä, painottaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan yritykset työllistävät suuren joukon opiskelijoita. Kaupan ala on tärkeä lisätulojen lähde monille opiskelijoille ja samalla eri kaupan alan tehtävät ovat sopivia väyliä työelämään monelle nuorelle. Hallituksen päätös muuttaa opintotuen tulorajoja pysyvästi 50 prosenttiin mahdollistaa lisätyönteon monelle opiskelijalle.

” Opintotuen tulorajojen korottaminen on erittäin positiivinen monen opiskelijan kannalta ja päätös lisää myös työvoiman saatavuutta erikoiskaupan yrityksille, toteaa Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan liitto Etu ry pitää hyvänä myös päätöksiä liittyen työelämän ja työmarkkinoiden kehittämiseksi, joiden tarkoituksena on muun muassa parantaa työvoiman kohtaantoa sekä lisätä työssäkäyvien jatkuvaa oppimista. Etu ry toivoo hallitukselta kuitenkin lisää kunnianhimoa työllisyystoimiin. Erityisesti kunnianhimon tasoa pitää nostaa sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisessä. Erikoiskaupan liitto toivoo myös rohkeita veroratkaisuja, joiden avulla voitaisiin parantaa suomalaisten ostovoimaa ja pistää talouden pyörät pyörimään raskaiden koronavuosien jälkeen.

Lisätietoja: Ulla Pöllänen, p. 050 300 1660