16.03.2023

Erikoiskaupan liiton terveysalat yhdistävät voimansa – tavoitteena uusien ratkaisujen tarjoaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Erikoiskaupan liittoon kuuluvat terveysalojen yhdistykset tiivistävät yhteistyötään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. ETU Terveysalojen tavoitteena on tarjota ratkaisuja terveydenhoidon haasteisiin.

Erikoiskaupan liiton terveysaloilla toimivat jäsenyhdistykset ovat perustaneet uuden yhteistyöryhmittymän nimellä ETU Terveysalat. Yhteistyön tavoitteena on tarjota uusia ratkaisuja ja näkökulmia terveydenhoitoon ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuoda esille haasteiden sijaan mahdollisuuksia. Oikea-aikaisella ja ennakoivalla terveydenhoidolla voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja samalla tuoda yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä.

Etu Terveysalojen kantavana teemana on ”Miten voimme auttaa?”. Teemalla viestitään halua auttaa ihmisiä parantamaan omaa hyvinvointiaan ja samalla tarjota suomalaiselle yhteiskunnalle kustannustehokkaita ratkaisuja terveyden edistämiseen.

Uuden ETU Terveysalojen puheenjohtajaksi valittiin Instru Optiikka Oy:n toimitusjohtaja Pasi Anttila, joka on myös Silmäsairaala Valon, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n sekä Erikoiskaupan liitto Etu ry:n hallitusten jäsen. Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen toimii ryhmittymän yhteyshenkilönä.

ETU Terveysalojen tuore puheenjohtaja Anttila pitää terveysjaoston perustamista erittäin tervetulleena.

”Haluamme auttaa suomalaista yhteiskuntaa uusilla ratkaisuilla. Väestön ikääntyessä ja hoidon tarpeen kasvaessa tarvitaan oikean aikaan annettua, parempaa, nopeampaa ja kohdistuvampaa hoitoa, joka on samalla kustannustehokkaampaa.”

Erikoiskaupan liitolle yhteistyön syventäminen erityisesti terveyspuolella on toivottu kehityssuunta. Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen näkee yhteistyön syventämisessä merkittävää potentiaalia.

”Erikoiskaupan liitolla on vahva edustus erikoiskaupan eri toimialoilla, myös terveyssektorilla. Haluamme omalta osalta osallistua ratkaisuhakuiseen keskusteluun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.”

ETU Terveysaloihin kuuluvat Erikoiskaupan liiton jäsenjärjestöistä Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, Lääketeollisuus ry, Lääke- ja terveyshuolto ry, Terveystuotetukut ry ja Terveystuotekauppiaiden liitto ry.