15.06.2023 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Eduskunnan oikeusasiamies käsittelee kantelun "uskomushoito"-termistä Tukesin viestinnässä

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto on vahvistanut, että se on ottanut käsittelyyn Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista tehdyn kantelun, joka koskee Tukesin viestinnässä käytettyä termiä "uskomushoito". Kantelun tekijät pitävät "uskomushoito”-termiä loukkaavana ja epäasiallisena täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin viitattaessa. Kantelun tekijöiden mielestä tällainen kielenkäyttö ei ole viranomaiskäytössä hyväksyttävää ja voi vaikuttaa Tukesin kykyyn toimia objektiivisesti ja puolueettomasti tehtävässään.

Kantelun ovat jättäneet 27. huhtikuuta 2023 yhteensä 12 täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilais- ja yrittäjäjärjestöä.

Kantelun tavoitteena on tuoda esiin huolta siitä, että Tukesin käyttämä kieli loukkaa täydentävien hoitomuotojen ammattilaisia ja yrittäjiä sekä vähättelee näiden hoitojen merkitystä. 

”Toivomme, että oikeusasiamiehen käsittely auttaa korjaamaan tilanteen ja varmistamaan puolueettoman kohtelun kaikkia yrittäjiä ja täydentävien hoitojen ammattilaisia kohtaan,” toteaa Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja Ilkka Westman.

"On tärkeää, että viranomaiset käyttävät neutraalia kieltä kaikessa viestinnässään. Loukkaava termien käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti täydentävien hoitomuotojen ammattilaisiin sekä heidän asiakkaisiinsa. Toivomme, että oikeusasiamies kiinnittää huomiota kantelussa esitettyihin huolenaiheisiin ja arvioi Tukesin käytäntöjä objektiivisesti”, jatkaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilla on aikaa vastata oikeusasiamiehelle 31. heinäkuuta 2023 saakka. Kantelun asianumero on eok/2946/2023.

Kantelun ovat allekirjoittaneet Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto, Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys, Suomen Terveysjärjestö, Shiatsu Finland, Klassisen Akupunktion Yhdistys, Kansanlääkintäseura, Luontaishoitoalan Foorumi, Luonnonlääketieteen Keskusliitto, Suomen Fytoterapia, Yhdistävä lääketiede, Suomen Refleksologit sekä Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit.

Tarkemmin kantelun sisällöstä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton lehdistötiedotteessa 27.4.2023.

Lisätietoja:
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
puh. 0500 430 818, terveys@terveystuotekauppa.fi

Kuva: Shutterstock