20.11.2020

Toiko korona hybridimallin myös remontointiin?

Rauta- ja sisustuskauppojen alkuvuosi on ollut koronaviruksen tahdittama. Kuluttaja-asiakkaat ovat remontoineet ja laittaneet kesän aikana pihaa ennätystahtia. Kasvua syyskuun loppuun mennessä kertyi peräti 16,6 %1. Samaan aikaan on nähty selkeä poikkeama pidemmän ajan trendissä, jossa kuluttajat ovat käyttäneet kasvavassa määrin myös ammattilaisia kodin ja pihan kohennusprojekteissa. Nyt remontoidaan enemmän itse. 

– On kiinnostavaa nähdä kuinka koronan jälkeisessä ajassa kuluttajien oma innostus remonttien tekemiseen säilyy, sanoo rakennus- ja sisustuskaupan yhdistyksen RASI ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala.  – Voimme tulevaisuudessa hyvinkin nähdä kasvavaa kiinnostusta itse tekemiseen, kun ihmiset ovat nyt päässeet vauhtiin, kasvattaneet omia taitojaan ja havainneet onnistumisten kautta remontoimisen mielekkääksi. Nähtävissä on myös uusi sukupolvi, joka pitää remontointia mukavana ja hyödyllisenä harrastuksena.

Ammattilaisten rooli säilyy toimialalla silti merkittävänä. Rakentamisen kasvanut regulaatio edellyttää monessa remontin osa-alueessa ammattipätevyyden omaavien ammattilaisten käyttämistä. Esimerkiksi sähkö- ja LVI-työt ovat turvallisen asumisen näkökulmasta useimmiten sellaisia.  

– Ammattiasentajia käytetään ja monet haasteellisemmat remontoinnin työt jätetään varmasti tulevaisuudessakin ammattilaisille, Liuksiala arvioi.

Kuluttajatrendeiksi on tunnistettu digitaalisten palveluiden sekä vastuullisien ja ympäristöystävällisten tuotteiden kasvanut merkitys. Samaa kielii myös ammattiasiakkaiden palaute.

– RASI tutki syksyllä ammattilaisten odotuksia rauta- ja sisustuskaupan palveluissa2. Ammattiasiakkaat arvostavat ostopaikkoja valitessaan yhä perinteisesti tunnistettuja myyjän ammattitaitoa, oikeita tuotteita ja oikeaa hintatasoa. Kuitenkin yli 60 % ammattiasiakkaistakin ilmoitti, että ostopaikan valintaan vaikuttaa merkittävästi myös kaupan ja tarjottavien tuotteiden vastuullisuus, kertoo Liuksiala. 

Lisäksi ostamisen nopeus ja helppous ovat yhtäältä tärkeitä myös ammattilaisille. Jo lähes 40 % ammattilaisia ilmoitti tehneensä rautakauppa ostoja verkkokaupasta. Verkkokaupan odotetaankin tarjoavan tulevaisuudessa ammattilaisille samaa helppoutta ja nopeutta mitä arvostetaan kivijalkakaupoissa. 

Tutkimuksesta ilmeni myös ammattilaisten tyytyväisyys niihin palveluihin, joita olivat ostopaikastaan saaneet. Kaikkein tyytyväisimpiä ammattiasiakkaat olivat tärkeimpinä pitämiinsä palveluihin; nimettyyn ammattiasiakasmyyjään ja ostojen ennakkokeräilyyn oli tyytyväisiä noin 90 % ammattiasiakkaista.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Minna Liuksiala, RASI ry, 050 3834465, minna.liuksiala@rasi.net

1 RASI ry tilastot
Kantar