25.04.2022 Kirjakauppaliitto ry

Kirjakauppaliitolle merkittävä tunnustus työstä kirjakauppojen hyväksi – kirjakaupan edunvalvoja on vuoden 2021 toimialajärjestö

Suomen Yrittäjät on palkinnut Kirjakauppaliiton vuoden 2021 toimialajärjestönä. Perusteluissa nousee esiin liiton näkyvä työ kirjakauppojen elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä ketterä ja jäsenten tarpeet huomioiva toiminta. Raati huomioi lisäksi vaikuttamistyössä korostuneet toimet kaupunkikeskustojen elinvoiman säilyttämiseksi.

Kirjakauppaliiton tehtävä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen kirjakauppojen elinvoimaisuuden sekä lukemisen edistämisen puolesta. Lisäksi liitto tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja.

”Kirjakaupan toimintaympäristö on ollut viime vuosina merkittävässä muutoksessa ja toimintamalleja on jouduttu muuttamaan nopeallakin syklillä. Edunvalvonnan ja viestinnän osalta tämä on vaatinut liitossa uudenlaista otetta. Kiitämme palkinnosta ja iloitsemme siitä, että työmme on pantu merkille”, kommentoi Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Valintaraadin perusteluissa painotettiin kokonaisuudessaan edunvalvonnan vaikuttavuutta ja edustavuutta toimialalla, viestintää, oman toiminnan kehittämistä sekä yhteistyötä Yrittäjien keskusjärjestön kanssa.

Kirjakauppaliitto on aktiivisesti viestinyt kuntien ja oppilaitosten roolista hankintalain hengen toteuttamisessa. Liitto on tuonut vahvasti esille myös pk-yrittäjien mahdollisuutta pysyä kilpailuissa mukana julkisten hankintojen keskittämisen sijaan.

”Laajennettu oppivelvollisuus on johtanut oppikirjojen kysynnän romahtamiseen kirjakaupoissa, kun hankintamalli on muuttunut. Kunnilla olisi erinomainen paikka tässäkin tukea yrittäjyyttä ja kuntien elinvoimaa ja houkuttelevuutta yrityksille jatkossakin”, sanoo Karlsson

Kirjakauppaliitto jatkaa toimintansa kehittämistä ja työskentelyä kulttuurin ja yrittäjyyden sekä toimivan kaupan eteen.

”Elinvoimaiset kirjakaupat mahdollistavat lukutaidon parantamisen, mikä on monipuolisen sivistyksen, kehityksen ja demokratian perusta. Tätä voimavaraa tulee kaikin tavoin ylläpitää ja vahvistaa.  Yksi erinomainen keino siihen on lukemisen verotuksen poistaminen. Tällä EU:n nyt sallimalla linjalla tuettaisiin kirjakauppaa ja mahdollistettaisiin valtakunnallisen kirjakauppaverkon säilyminen”, toteaa Karlsson.

Vuoden 2021 toimialajärjestön palkinto jaettiin Suomen Yrittäjien Vaikuttajafoorumissa lauantaina 23.4.

Lisätietoja

Laura Karlsson, toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto, 050 5715 511, laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi