27.08.2021 Fashion Finland

Fashion Finlandin asema muotikaupan edistäjänä vahvistuu – jäsenistöön nimekkäitä toimijoita ja mittava hanke auttamaan muotikauppaa

Fashion Finlandin jäsenistöön on liittynyt ennätysmäärä uusia jäseniä. Niihin kuuluu nimekkäitä toimijoita, kuten Louis Vuitton, Luxbag ja Palmroth. Samaan aikaan Fashion Finlandin uusi Muotikaupan muodonmuutos -hanke tähtää muotialan kasvun tukemiseen ja työpaikkamäärän nousuun.

Fashion Finland kasvaa ja vahvistuu

Muotikaupan edistäjälle ja yhteisölle on pandemia-aikana kysyntää, sillä Fashion Finlandiin on liittynyt pandemia-aikana jo 50 uutta jäsentä, joista yli 20 kuluneen vuoden aikana.

”Näin vaikeana aikana, jolloin muotikauppa on taistellut olemassaolostaan, meihin on liittynyt suuri määrä uusia jäseniä. Se kertoo siitä, että muotikauppaa ja -kauppiaita yhdistävää toimijaa ja alan puolestapuhujaa todella tarvitaan”, sanoo Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja Sami Sykkö.

Fashion Finlandin pyrkimyksenä on kasvattaa muotikaupan näkyvyyttä ja arvostusta, tukea alan liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää muotialan yhteistyötä ja rakentaa muodin kulttuuria Suomessa. 

Uusi hanke auttamaan muotikaupan murroksessa

Tänä syksynä Fashion Finland on aloittanut myös uuden mittavan hankkeen, jolla se pyrkii auttamaan muotikauppoja ja muotialan yrityksiä menestymään ja kasvamaan.

Muotikauppa on merkittävä työllistäjä Suomessa. Pandemia-aika on kuitenkin ollut muotikaupalle raskas ja kiristyneessä kilpailussa tarvitaan uusia tapoja toimia. Fashion Finlandin uusi kaksivuotinen Muotikaupan muodonmuutos -hanke tarjoaa eteläsuomalaisille muotialan yrityksille työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen. Hanketta tukee Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

”Tavoitteena on tukea muotikaupan työllisyyttä ja auttaa pieniäkin yrityksiä yli korona-ajan vaikeuksien. Tämän hankkeen kautta annetaan yrityksille liiketoiminnan kehittämisen työkaluja, jotta ne voivat pärjätä tulevaisuudessa”, kertoo Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Elina Mäkelä.

Hankejohtaja Karri Jalkanen kertoo, että ennen kaikkea yrityksiä pyritään auttamaan digitaalisten palveluissa, kansainvälistymisessä ja vastuullisuudessa.

”Olemme huomanneet, että näillä aloilla tarvitaan eniten apua. Tulevien vuosien aikana näitä alueita terävöittämällä yritys pääsee kasvamaan ja luomaan uusia työpaikkoja”, Jalkanen sanoo.

Tulevaisuudessa muotikauppojen tulee palvella asiakkaitaan laajemmalla kentällä.

”Viimeistään nyt on havahduttu siihen, että digitaaliset palvelut ja verkkokauppa ovat edellytys muotikaupan liiketoiminnan tulevaisuudelle. Toisaalta tulevaisuus tuo myös uudenlaisia monikanavamalleja, kuten kivijalan ja verkon yhdistelmiä. Lisäksi odotettavissa on toimintaa eri sosiaalisen median kanavissa myös kansainvälisillä markkinoilla. Kaikki nämä edellyttävät joustavia ja muuttuvia toimitilajärjestelyjä”, kertoo Jalkanen.

Hanke kestää kaksi vuotta, jonka aikana neuvontapalvelut ovat muotialan yrityksille maksuttomia.

 

Lisätiedot:

Sami Sykkö
Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja
040 518 7333
sami.sykko@fafi.fi

Karri Jalkanen
Hankejohtaja, Muotikaupan muodonmuutos
040 731 2793
karri.jalkanen@fafi.fi