18.01.2024 Sailab - MedTech Finland ry

Epätasapaino Suomen hallituksen ja yritysten TKI-toimien välillä korjattava

Suomi koetaan houkuttelevana maana kansainvälisille terveysteknologian tutkimus- ja tuotekehityshankkeille. Tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan panostaminen ei kuitenkaan näy yritysjohdon intresseissä laajasti.

Terveysteknologian toimialaselvityksen mukaan Suomi on edelleen erittäin houkutteleva maa kansainvälisille terveysteknologian tutkimus- ja tuotekehityshankkeille. Myös viennin arvo on hyvä. Taloudelliset haasteet kuitenkin vähentävät yritysjohdon halua panostaa tutkimus- ja tuotekehitykseen. Sailab – MedTech Finland ry:n, Lääketeollisuus ry:n ja HealthTech Finland ry:n edustajat tapasivat elinkeinoministeri Wille Rydmanin aiheen tiimoilta.

"Terveysteknologia luo kasvua, työpaikkoja ja korkeaa osaamista sekä parempaa työ- ja toimintakykyä. Tarvitsemme alalle lisää kilpailua sekä laadun ja vaikuttavuuden mittaamista. Yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava esimerkiksi sääntelyn päällekkäisyyttä purkamalla ja TKI-verohelpotuksin. Julkisten toimijoiden hankintaprosessit on viritettävä tukemaan innovaatioiden markkinoille pääsyä”, toteaa puheenjohtaja Pauliina Bovellan, Sailab – MedTech Finland ry:sta.

Suomen hallitus on sitoutunut nostamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Myös uusi laki valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta tukee tätä tavoitetta. Tuore Trendit ja muutosvoimat -raportti kuitenkin kertoo epätasapainosta Suomen hallituksen toimien ja yritysten toiminnan välillä. Vain 12 % yli 200 yritysjohdon vastaajasta nostaa tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä innovaatiotoimintaan panostamisen omalle agendalleen. Syynä on haastava tilanne taloudessa.

”Vaikeassa taloustilanteessa yritykset vähentävät innovaatiotoimintaansa samalla kun Suomen hallitus lisää TKI-rahoitustaan. Epätasapaino pitää korjata ripeästi. Haluamme Sailab – MedTech Finland ry:ssa ja koko terveysteknologian toimialalla vahvistaa Suomen asemaa vakaana investointikohteena ja maana, jossa erilaisilla ja eri kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus toimia. Siksi keskustelu ja yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on tärkeä osa toimintaamme jatkossakin”, Bovellan sanoo.

Terveysteknologia elää innovaatioiden kultakautta. Euroopassa ala patentoi teollisuudenaloista toiseksi eniten. Suomi voi kasvattaa päättäväisillä toimilla ja yhteistyöllä yritysten kanssa myös osuuttaan Euroopan TKI -toiminnasta ja -rahoituksesta.

Terveysteknologian toimialaselvitykset löytyvät tästä linkistä 

Trendit ja muutosvoimat -raportti löytyy tästä linkistä

Euroopan Tki-investoinnit löytyvät tästä linkistä

Tapaamiseen osallistuivat Sailab – MedTech Finland ry:n, Lääketeollisuus ry:n ja HealthTech Finland ry:n edustajat.