Erikoiskaupan tulevaisuus on asiakkaiden mutta myös kauppiaiden, yrittäjien ja alaa kehittävien järjestöjen käsissä. Siksi Etu tekee tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä läpi koko kaupan ja yrittäjyyden kentän.

Yhteistyö on erikoiskaupan etua - Kaupan liiton valiokuntavaikuttaminen

Digitaalinen kauppa

Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, Erikoiskaupan liitto Etu ry

Kemikaali- ja tuoteturvallisuus

Toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, Muoti- ja urheilukauppa ry
Kiinteistöpäällikkö Veijo Karjala, Stark Suomi Oy 
Johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb (siht.), Kaupan liitto

 

Koulutus           

Toimitusjohtaja Taina Luukkainen, Elektroniikka- ja kodinkonekauppiaat ETKO  ry
Toiminnanjohtaja Mika Rönkkö Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Department Manager Christel Björkman, Akateeminen Kirjakauppa Oy

Laki, kuluttajaoikeus ja tietosuoja

Johtaja Jukka Ropponen, Etu ry

Maksuväline    

Asiantuntija Andreas Ögård , Fashion Finland ry

Talous- ja veropolitiikka

Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, Etu ry

Turvallisuus      

Kiinteistöpäällikkö Veijo Karjala, Stark Suomi Oy

Työelämä          

Toimitusjohtaja Eero Ukkonen, Relove Oy
HR-päällikkö Pia Kaira, Instru Optiikka, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry
Henkilöstöjohtaja Kristian Tötterman, Suomalainen Kirjakauppa Oy, Kirjakauppaliitto

Kauppapolitiikka 

Toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, Muoti- ja urheilukauppa ry

Yhdyskuntasuunnittelu

Toimitusjohtaja Minna Liuksiala, RASI ry

Ympäristö ja energia

Toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, Muoti- ja urheilukauppa ry                    
Toimitusjohtaja Minna Liuksiala, RASI ry