21.04.2021

Tieto asiakkuuksien johtamisessa

Data tarjoaa työkalut asiakassuhteen syvään analysointiin ja asiakaskokemuksen mittaamiseen; onko yrityksellä oikeaa tietoa asiakkaasta toimenpiteiden pohjaksi? Vastaavatko yrityksen tuotteet ja palvelut asiakkaiden tarpeita ja valmiuksia? Pystyykö yritys palvelemaan asiakasta hänen haluamallaan tavalla? Huomioiko yrityksen myynti asiakkaan ominaispiirteet? Vastaako yrityksen viestin sisältö ja ajoistus asiakkaan tilannetta? 

Asiakasdatan hyödyntäminen on kehittynyt valtavasti viime vuosina. Digitaaliset markkinapaikat ovat lisänneet tiedonkeräämistä perinteiseen kivijalkakauppaan verrattuna. Kauppa on oppinut hyödyntämään dataa palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Analysoimalla digitaalista jalanjälkeä, asiakkaalle voidaan räätälöidä juuri häntä puhuttelevaa markkinointia. Asiakassuhdetta tehokkaasti mittaamalla, datasta voidaan saada koko asiakkuuden elinkaaren mittainen hyöty. 

Myös asiakkaat haluavat tietoa yrityksistä. Samoin, kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän mistä heidän tietojansa kerätään ja mihin niitä käytetään. Vuonna 2018 voimaantullut Euroopan laajuinen GDPR-asetus ja tietosuojalainsäädäntö sääntelevät asiakastiedon hyödyntämistä ja suojaa EU kansalaisten yksityisyyttä. Yritysten vastuullisuus ulottuu myös eettiseen tiedon käyttöön.  

Edun yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tuottaman Tiedolla johtaminen - Datan älykäs ja eettinen käyttö -selvityksen tulokset esitellään neljän YouTube-jakson sarjana, jonka kolmannessa jaksossa tarkastellaan tiedon merkitystä asiakkuuksien johtamisessa. Sarjan asiantuntijoina toimivat KTT, työelämäprofessori Lasse Mitronen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja KTT, apulaisprofessori Mikko Hänninen Nottinghamin yliopiston kauppakorkeakoulusta.  

Jäikö edelliset jaksot katsomatta? Löydät koko sarjan soittolistana»