29.04.2021

Tiedosta kilpailuetua omassa kaupassa

Kaupan alasta on tullut yhä enemmän tieto- ja datalähtöistä. Tieto on nykyajan liiketoiminnan perustekijä, kuten aikoinaan höyry tai sähkö. Tieto muuttuu arvokkaaksi kuitenkin vasta kun se jalostetaan kokemuksen kautta ymmärrykseksi.

Tiedon jalostamista kannattaa yrityksissä tarkastella kolmen liiketoiminnan tarkastelu-horisontin kautta; mihin panostetaan, miten panostetaan ja milloin? Mitä tehdään tänään, muutaman vuoden päästä ja mitä pidemmällä tulevaisuudessa? Eri tulevaisuuden skenaarioiden rakentaminen auttaa tekemään päätöksiä ja luo tavoitteet uuden luomiselle ja nykyisen toiminnan kehittämiselle. Tekoäly voi olla tässä merkittävässä roolissa ja sen hyödyntäminen yrityksissä kasvaakin koko ajan. 

Tieto ei kuitenkaan tule ilmaiseksi, vaan sen jalostaminen on kovan työn takana. Omassa toiminnassa tarpeelliset tiedot ja tietolähteet, keskeiset vahvuudet ja puutteet kannattaa tunnistaa ja päättää niiden hyödyntämisestä joko itse tai kumppanin kanssa. Tiedolla johtaminen tulee kytkeä liiketoiminnan mittareihin ja henkilökunnan kannustimiin, asiakkuuksien johtamisen ohella. Omien tietolähteidensä lisäksi tulee tunnistaa myös riskit, joita lähteisiin ja niiden käyttöön liittyy. Myöskään vastuullisuusajattelua ei pidä unohtaa. 

Iso strateginen kysymys kaupalle on kuka hallinnoi tietoa. Uusissa kaupan ekosysteemeissä kuten Alibaba ja Amazon kauppiaalla on vähän sanottavaa siihen mitä dataa he saavat. Tulevaisuudessa kilpailu datasta tuleekin kovenemaan merkittävästi. 

Parhaimmillaan tieto ja sen hyödyntäminen muokkaavatkin kaupan toimialarajoja kokonaan uusiksi Tiedosta ja tekoälystä tulee arvokkaita osia yrityksen toimintaan ja ansaintaan. Samalla tieto muuntaa yrityksiä kohti palveluliiketoimintaa ja eri ekosysteemejä. On pohdittava mikä on yrityksen omien tuotteiden rooli eri ekosysteemeissä. Mitkä lisäpalvelut ovat olennaisia omien tuotteiden kohdalla ja voidaanko niiden käyttöä tehostaa asiakkaan edun parantamiseksi. Tavoitteena ei pitäisi olla vain se, että asiakas ostaa tuotteen vaan kokonaisuus, tuotteen tarjoama suorituskyky ja hyöty, se mitä asiakas saa sillä aikaiseksi. 

Edun yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tuottaman Tiedolla johtaminen - Datan älykäs ja eettinen käyttö -selvityksen tulokset esitellään neljän YouTube-jakson sarjana, jonka viimeisessä jaksossa tarkastellaan konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä tiedon hyödyntämisestä kaupassa. Jakson ensiesitys käynnistyy perjantaina 30.4.2021 klo 9 ja jakso jää katsottavaksi Edun YouTube-kanavalla sen jälkeen.

Sarjan asiantuntijoina toimivat KTT, työelämäprofessori Lasse Mitronen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja KTT, apulaisprofessori Mikko Hänninen Nottinghamin yliopiston kauppakorkeakoulusta.  

Jäikö edelliset jaksot katsomatta? Löydät koko sarjan soittolistana»