31.03.2021

Mitä tarkoittaa tiedolla johtaminen ja miten yritykset voivat sitä hyödyntää?

Tiedolla johtaminen, knowledge management, tarkoittaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä koko organisaation lävitse. Tiedon ei pitäisi olla ainoastaan johdon tai jonkun tietyn toiminnon omaisuutta, vaan sen tulisi jalostua ihmisten kautta palvelemaan koko organisaatiota. Tieto on nykyisen liike-elämän polttoaine ja vasta kun tietoa jaetaan, sitä voidaan hyödyntää päätöksen teon pohjaksi. 

Yrityksissä on valtava määrä erilaista tietoa. Tiedon lähteitä ovat niin yksilöt, projektit ja it-järjestelmät kuin vuosikertomukset ja markkinatutkimukset. Asiakasdataa ja uutta tietoa syntyy joka hetki lisää. Osa tiedosta on eksplisiittistä ja helposti dokumentoitavaa, osa implisiittistä ja kokemuksellista. Osa tiedosta on opittua ja tietoisesti hankittua, osa syntynyt yrityksen kulttuurista ja arvoista ajan saatossa. Olennaista on tiedon tunnistaminen ja ymmärtäminen ja tietovarannon hyödyntäminen liiketoiminnan päätöksen teon perusteiksi. Tiedon jakaminen ja jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, yrityksen resursseja hyödyntäen synnyttää tiedolle sen lopullisen arvon. 

Edun yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tuottaman Tiedolla johtaminen - Datan älykäs ja eettinen käyttö -selvityksen tulokset esitellään neljän YouTube-jakson sarjana, jonka ensimmäisessä jaksossa tarkastellaan tiedon ja sen käsittelyn roolia kaupan alan yrityksissä. KTT, työelämäprofessori Lasse Mitronen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja KTT, apulaisprofessori Mikko Hänninen Nottinghamin yliopiston kauppakorkeakoulusta esittelevät sarjassa näkökulmia tiedolla johtamiseen, tiedon eri lähteiden tunnistamiseen sekä tiedon jalostamiseen kaupan alan yritysten liiketoiminnan hyväksi.  

Jäikö edelliset jaksot katsomatta? Löydät koko sarjan soittolistana»