07.12.2021

Kuinka kauppias voi kasvattaa bisnestään julkisten hankintojen avulla? – Tämä erikoiskaupan yrittäjän tulee tietää julkisiin hankintoihin vaikuttavasta hankintalaista

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus yritysten toimintaan erikoiskaupan aloilla. Oppilaitosten kirjahankinnat ovat olennainen osa kirjakauppaa, Puolustusvoimien varustehankinnat kiinnostavat suomalaista vaateteollisuutta ja julkiset rakennushankkeet ovat tärkeitä suomalaisille rakennus- ja sisustusalan toimijoille. Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki, ja siksi on oleellista tuntea sitä.

Erikoiskaupan liitto Etu ry järjesti aiheesta verkkokoulutuksen marraskuun lopussa. Siinä käytiin läpi, mitä hankintalailla tarkoitetaan ja millaisia muutoksia lakiin on tehty. Koulutuksessa syvennyttiin hankintakilpailutuksiin ja -järjestelmiin sekä hankintojen taloudelliseen merkitykseen. Kouluttajana toiminut elinkeinopoliittinen asiantuntija Lauri Seppälä kiteytti hankintalain merkityksen:

”Kyse on pohjimmiltaan siitä, että kun käytetään yhteisiä varoja niin niitä käytetään avoimesti, läpinäkyvästi ja mahdollisimman tehokkaasti.”

Tavanomainen julkinen hankinta on tarjouskilpailu, johon yrityksen voivat osallistua. Hankintalain periaatteena on varmistaa kilpailutuksen avoimuus, suhteellisuus sekä kilpailutuksiin osallistuvien tarjoajien tasavertainen ja syrjimätön kohtelu. Hankinnoista tulee ilmoittaa laajasti, ja yrityksille tulee myös tarjota ajankohtaista ja tasavertaista informaatiota kilpailutuksiin liittyen.

Tässä kooste hankintalakiin liittyvistä erikoiskauppaa koskevista asioista.

Katso Erikoiskaupan Pulssi-verkkokoulutus täällä