Vaikuttamistyö

Edun vaikuttamistyö on vaikuttavaa

Etu tuo suomalaisessa yhteiskunnassa esiin erikoiskaupan tärkeää asemaa ja merkittävyyttä. Ajamme jäsentemme etuja vaikuttamisen ja viestinnän keinoin. Edistämme jäsenliittojemme ja kaikkien erikoiskaupassa työskentelevän suomalaisen menestyksen mahdollisuuksia.

Teemme vaikuttamistyötä perinteisten tapojen lisäksi oman verkkouutiskanavamme kautta, josta löytyvät päivittäin erikoiskaupan uusimmat uutiset ja edunvalvontaan liittyvät teemat. Olemme erikoiskaupan sanansaattaja ja megafoni: teemme näkyviksi erikoiskaupan tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Jäsenemme toimivat 13 eri erikoiskaupan alalla. Jäsenliittoihimme kuuluu 900 yritystä, jotka työllistävät 41 000 ihmistä. Jäsentemme liikevaihto on 16 miljardia euroa. Siksi erikoiskaupalla ja Edulla on painoarvoa, ja äänellämme on merkitystä.

Erikoiskaupan tärkein puolestapuhuja Suomessa

Viemme päättäjille ja vaikuttajille tietoa, miten erilaiset päätökset ja säädökset vaikuttavat erikoiskaupan tulevaisuuteen ja toimintamahdollisuuksiin. Pyrimme samalla tuomaan lakien valmistelijoille ja tekijöille olennaista tietoa erikoiskaupasta. Kerromme verkkouutiskanavamme kautta erikoiskaupan tärkeimmät uutiset ja siihen olennaisimmin vaikuttavat päätökset ja ilmiöt. Toiminnallamme tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun erikoiskaupan näkökulman ja tarpeet.

Edun vaikuttamisen teemat

Yrittämiseen ja työllistämiseen kannustava verotus

 • Erikoiskaupan toimintaympäristön parantaminen kasvua ja kehittämistä tukevalla verotuksella
 • Kulutuskysynnän kohdentaminen kotimaahan verokiilaa pienentämällä
 • Kaupan alan kokonaisveroasteen pienentäminen, mm. energiaverotusta tasapuolistamalla

Kasvun mahdollistava tasapuolinen toimintaympäristö

 • Reilun kilpailun edistäminen eurooppalaisella ja kotimaisella sääntelyllä
 • Tasapuolisen kohtelun turvaaminen fyysisissä ja digitaalisissa jakelukanavissa
 • Tuottajavastuun jalkauttaminen kaikille

Tulevaisuuden kasvun mahdollistavat innovaatiot

 • Innovaatioiden kasvattaminen yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tukemalla
 • Ekologisuuden edistäminen jalkauttamalla kaupan hiilitiekartta erikoiskaupan toimijoille
 • Monopolien tarkastelu osana kaupan alan tulevaisuusselontekoa

Toimivat työmarkkinat

 • Kaupan alan tulevaisuuden vaatimusten huomioiminen suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä
 • Erikoiskaupan kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen eri työntuntien välistä kustannuseroa kaventamalla
 • Työvoiman saatavuuden varmistaminen työlainsäädäntöä uudistamalla ja työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä.

 

Edun tiedotteet ja kannanotot