Erikoiskaupan tulevaisuus on asiakkaiden mutta myös kauppiaiden, yrittäjien ja alaa kehittävien järjestöjen käsissä. Siksi Etu tekee tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä läpi koko kaupan ja yrittäjyyden kentän.

Yhteistyö on erikoiskaupan etu

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme erikoiskaupan menestyksen mahdollisuuksien edistämisessä ja edunvalvonnassa ovat jäsenliittojemme ja nämä keskeiset järjestöt ja toimijat:

Erikoiskaupan liiton jäsenliitot

Edun jäsenliitot edustavat hyvin laajasti erikoiskauppaa Suomessa. Erikoiskaupan liiton 13 jäsenen kautta tavoitamme yli 41 000 alalla toimivaa suomalaista. Jäsenemme osallistuvat kiinteästi Edun toimintaan, ja jatkuva keskustelu eri erikoiskaupan toimialojen kanssa varmistaa, että vaikuttamistyömme kohdistuu oikein ja hyödyttää alaa.

Kaupan liitto

Etu palvelee jäsenistönsä etuja vaikuttamalla kansalliseen päätöksentekoon yhteistyössä muiden kaupan alan vahvojen toimijoiden kanssa. Yksi tärkeimmistä kumppaneistamme erikoiskaupan etujen ajamisessa ja alan kehittämisessä on Kaupan liitto. Yhteistyömme on kiinteää, olennaista ja tärkeää.

Näissä Kaupan liiton valiokunnissa vaikutamme

Suomen Yrittäjät

Etu on aloittanut yhteistyön Suomen Yrittäjien kanssa. Suomen Yrittäjien kanssa tehty yhteistyö edistää koko erikoiskaupan toimintamahdollisuuksia. Erityisen hyvin Suomen Yrittäjät tuntee suomalaisten yrittäjien tarpeet ja toiveet, mikä auttaa myös erikoiskaupan yrittäjäkenttää – onhan suuri osa erikoiskaupasta yrittäjävetoista. Vaikutamme erikoiskaupan kannalta olennaiseen päätöksentekoon yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa. Etu tuo erikoiskaupan ääntä kuuluviin Suomen Yrittäjien työryhmissä ja valiokunnissa.

Näissä Suomen Yrittäjien valiokunnissa vaikutamme

EuroCommerce

Ajamme toimialojemme etua kotimaassa ja kansainvälisesti. Olemme koko Euroopan kauppaa edistävän EuroCommercen jäsen, ja teemme vaikuttamistyötä seuraamalla EU-tasolla muun muassa sisämarkkina-, kauppapolitiikka- ja ympäristövaliokuntien työtä. Yhteistyön myötä olemme jatkuvasti ajan tasalla suunnitteilla olevista erikoiskauppaan vaikuttavasta sääntelystä koko Euroopan laajuisesti.

"EuroCommerce on onnekas voidessaan luottaa Edun aktiiviseen osallistumiseen eurooppalaisessa vaikuttamistyössä. Etu tuottaa meille arvokasta tietoa suomalaisesta tuote- ja palvelukaupasta. Näkökulmien ja kansallisten erityistarpeiden ymmärtäminen tekee työstämme EU:ssa yhä merkityksellisempää." Christian Verschueren, EuroCommercen pääsihteeri vuosina 2011–2021.