Uutiset 19.03.2015

Tukkukaupan digitalisoitumisella iso vaikutus työllisyyteen


Digitalisoituminen ei muuta pelkästään kuluttajien käyttäytymistä. Se näkyy koko kaupan murroksena. Yksi digitalisoitumisen epäsuorista vaikutuksista koskee työllisyyttä.

Vähittäis- ja tukkukauppaa on perinteisesti pidetty merkittävänä työllistäjänä Euroopassa. Vuodesta 2008 alkanut taantuma ja samaan aikaan kiihtynyt kaupan digitalisoituminen ovat kuitenkin ajaneet monet kaupan työnantajat ahtaalle. Lauri Pyökäri Suomen Tukkukauppiaiden Liitosta tulkitsee vallitsevaa työmarkkinatilannetta: 

- YT-uutisia kuulee valitettavasti päivittäin. Se ei kuitenkaan ole koko totuus digitalisoitumisen vaikutuksista. Kun perinteisissä vähittäis- ja tukkukaupan tehtävissä henkilöstöä on vähennetty, samaan aikaan rekrytointi on kiihtynyt sähköisen kaupankäynnin puolella.

Huomioitavaa Pyökärin mielestä on myös se, että osa uusista työpaikoista syntyy korkeammalle tasolle kuin ne tehtävät, joissa työpaikkoja menetetään. Oxfordin Yliopistossa valmistuneen tutkimuksen mukaan jatkossa on yhä vaikeampi määritellä digitalisoitumisen todellisia osaamis- ja työllistämisvaikutuksia vähittäis- ja tukkukaupassa. Pyökärin mielestä tämä on ymmärrettävää.

- Vaikutukset johtuvat siitä, että vähitellen koko eurooppalainen vähittäiskauppa integroituu kaikkiin kanaviin. Vähittäis- ja tukkukaupan raja hämärtyy. Kuluttaja ei välttämättä tajua ostavansa tuotteen vaikkapa suoraan tukkukauppiaalta.

Ecommerce Europe on laskenut, että sähköinen kaupankäynti on luonut jo tähän mennessä kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa joko suoraan tai epäsuorasti B2C-sektorille. European trade association EMOTA:n mukaan sähköinen kaupankäynti työllisti jo yli 2,3 miljoonaa ihmistä vuonna 2013 ja luku voi nousta jopa 1,5 miljoonalla vuoteen 2018 mennessä. Myös monet kansalliset raportit osoittavat voimakasta kasvua sähköisen kaupankäynnin työtehtävissä.

Hankalaksi sähköisen kaupankäynnin luoman työllisyyden arvioinnin tekee kuitenkin se, etteivät uudet työtehtävät ole välttämättä tarkkaan määriteltyjä. Pyökäri arvioi, että jopa valtaosa tehtävistä on todennäköisesti piilossa muiden tehtäväryhmien alla.

- Moni sähköisen kaupankäynnin ammattilainen lasketaan esimerkiksi ICT-tiimin tai jonkin muun tukipalvelun alaiseksi. Silloin nämä työntekijät eivät välttämättä näy tilastoissa oikein. Tällaisia uusia tehtäviä on lukuisia. Esimerkiksi kuluttajalogistiikan ja B2B-palveluiden integroinnissa, web-analytiikassa sekä tilaus- ja tuotetietojärjestelmien suunnittelussa.  

Tukkukaupassa sähköinen ostaminen on muuttanut B2B-asiakkaiden käyttäytymistä samaan tapaan kuin kuluttajapuolella. Nyt myös yritysasiakkaat hyödyntävät digitaalisia kanavia niin tuotetiedon hankkimisessa kuin ostamisessakin.

- Kiihtyvällä tahdilla yritysasiakkaat luopuvat perinteisistä myyntikatalogeista ja siirtyvät käyttämään muun muassa erilaisia mobiilisovelluksia. Se johtuu uuden teknologian helppoudesta. Kännykkä on vaivaton ja aina mukana. Tilauskin lähtee muutamalla napinpainalluksella.

Pyökäri arvioi, että isoin kynnys sähköisessä ostamisessa ylitetäänkin silloin, kun asiakas ensimmäisen kerran kokeilee sähköistä ostamista.

- Todennäköisesti ensimmäiset kokeilut tapahtuvat yksityishenkilönä jossain verkkokaupassa. Kun ihmiset tottuvat sähköiseen ostamiseen, ei ole ihme, että tapa siirtyy helposti myös työelämään.

Digitalisoitumisella on myös muita epäsuoria työllisyysvaikutuksia. Esimerkiksi erilaiset kuluttajilta kuluttajille suunnatut kaupankäyntijärjestelmät, kuten eBay ja Huuto.net, ovat lisänneet logistiikka- ja kuriiripalveluiden käyttöä koko Euroopassa. 

Lue lisää: Retail & Wholesale: Key sectors for the European economy -tutkimus

JAA