Uutiset 09.03.2016

Tieto on hanhen kultamuna - teesit vaikuttavaan lobbaamiseen


Kuusi vaikuttamisen ammattilaista, yksi yhteinen viesti: Vaikuttaja, ole asiasi kanssa ajoissa, valitse taistelusi ja kiteytä viestisi.

Lähetystöneuvos Mika Kukkonen ulkoasiainministeriön Eurooppa-osastolta käynnisti STL:n järjestämän EU:n päätöksentekoon vaikuttamista käsittelevän seminaarin toteamalla, että lobbarille hyvä lähtökohta on se, ettei EU:n virkamies tiedä, miten asiat Suomessa hoidetaan, jollei sitä mene hänelle kertomaan.

Mutta miten lobbaamista tulisi tehdä, jotta pääsisi EU-päätöksenteon ytimeen?
 
"Tapaa oma meppisi," jatkoi MEP Sirpa Pietikäinen. Sovi tapaamisaika ja hyödynnä sovittu aika hyvin. Valmistaudu tapaamiseen, tiivistä ja muista, että vain informatiiviset ja käyttökelpoiset muistiot säästetään.
 
Pietikäinen, kuten muutkin luennoijat, tähdensi kuulijoille ajoissa olemisen tärkeyttä. Tärkeää on myös tuntea päätöksenteon menettelytavat.

 "Yksi hyvän lobbauksen periaate on se, että tosiasioiden on puhuttava puolestaan. Ei saa vääristellä – tai sitten ei tavata uudelleen. Kannattaa myös ymmärtää, miksi esitetään, mitä esitetään. Silloin keskustelua on helpompi käydä. Tieto on hanhen kultamuna, joka teillä on siellä. Teillä on paljon tietoa, jota minä en osaa kysyä. On hyödyllistä, jos osaatte vinkata."
 
Pietikäisen mukaan materiaali kannattaa laittaa vasta tapaamisen jälkeen. Keskustelun aikana kannattaa myös kysyä, mistä asiasta MEP vielä haluaa lisätietoa. Mielipidettä ei kuitenkaan kannata kysyä. Se on tulkittava toimintatavoista.
 
"Aloitteellisuus ja aktiivisuus on tärkeää. Ole aktiivinen myös silloin, kun ei ole ongelmia, sillä usein myös asiasi vastustajat ovat aloitteellisia ja aktiivisia," päätti Pietikäinen puheenvuoronsa.
 
Päällikkö Pekka Nurminen, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistosta puhui EU-vaikuttamisen eroista kansalliseen vaikuttamiseen.
 
Komission tehtävä on arvioida, mikä on hyvää koko EU:lle, sen valtioille, kansalaisille ja yrityksille. Komissioon vaikuttaminen on tärkeää niin ideointivaiheessa kuin päätöksentekovaiheessakin. Parlamentti on poliittinen elin, jossa valiokunnat ja poliittiset ryhmät pyörittävät päätöksentekokoneistoa. Parlamentti ei kuitenkaan toimi kuten eduskunta, jossa vaikuttaa hallitus-oppositio asetelma. Ministerineuvosto taasen täydentää kansallisen edun EU-päätöksenteon kolmikantaan.
 
Komission työohjelmaa kannattaa seurata, sillä suora vaikuttaminen komissioon on tarpeellista. Nurminen kuitenkin muistutti, että päätöksentekokaavio on eri kuin vaikuttamistekokaavio. Kun pyrkii vaikuttamaan EU-tasolle, myös kansallinen positio on oltava hoidettu.
 
Adviser Marina Valverde EuroCommercesta puhui jaetun tiedon ja yhteistyön antamasta voimasta. Laajemmassa rintamassa EU-päätöksentekoon vaikuttaminen on yleensä tehokkaampaa ja vakuuttavampaa kuin yksin tekeminen.
 
"Tiedon ja viestinnän merkitystä ei voi kyllä vähätellä," painotti myös toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppa ry:stä puhuessaan kansallisesta edunvalvonnan toimintakentästä. Tehokkainta vaikuttaminen on silloin, kun viestintä on kokonaisvaltaista ja tapahtuu vaikuttamisen kaikilla tasoilla. Huomioitavaa on myös se, että vaikuttamalla mediaan ja yleiseen keskusteluun voi yhtäältä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.
 
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema työ- ja elinkeinoministeriöstä päätti seminaarin puheenvuoroon kansalliseen lainsäädäntöprosessiin osallistumisesta. Hän painotti, että on syytä tietää, mistä on kyse: EU:n päätösten kansallisesta toimeenpanosta vai puhtaasti kansallisesta sääntelystä. Tiukka täystorjunta voi aluksi tuntua hyvältä vaihtoehdolta. Kannattaa kuitenkin tutkia, onko sääntelyssä jotain hyvää ja mihin asioihin vastustamisen voisi keskittää. Tärkeää on pystyä tuottamaan vaihtoehtoja, mihin suuntaan asiaa voi viedä.
 
"Ollako osa ongelmaa vai osa ratkaisua?" kysyi Lounema. Ajautumalla marginaaliin on pian tilanteessa, jossa ei ole enää ”kavereita”.

JAA