Uutiset 27.02.2018

EU:n muovistrategian vaikutukset kauppaan vielä avoimia


EU:n tammikuussa hyväksymä muovistrategia pyrkii vähentämään muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Sen toteuttamiseen on korvamerkitty 100 miljoonan euron rahoitus, mutta mistä muovistrategiassa on kysymys ja mitä mahdollisuuksia siihen liittyy?

Muovin tuotanto on 20-kertaistunut sitten 1960-luvun ja tuotannon odotetaan kaksinkertaistuvan 20 vuoden kuluessa. EU:n muovistrategiassa halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille. 

Strategian mukaan sisämarkkinoiden muovipakkaukset on kierrätettävä vuoteen 2030 mennessä kannattavalla tavalla. Kertakäyttömuovien kulutusta on vähennettävä ja mikromuovien käyttöä rajoitettava muun muassa pakkausmerkintöjen avulla. Strategiassa ei kuitenkaan esitetty vero- tai muita kannusteita muovin kulutuksen vähentämiseksi.

Strategiaan sisältyy myös tavoite puuttua muovin pakkausmenetelmiin sekä kierrätykseen lisäämällä pitkäikäisten kierrätysmuovien kysyntää ja kannustamalla yrityksiä innovoimaan muoville korvaajia. Tätä varten komissio suunnittelee viranomaisille ja yrityksille ohjeita siitä, miten muovijätettä voidaan vähentää. 

Edussa komission strategiaan suhtaudutaan positiivisesti, vaikka sen vaikutukset ja vaikuttavuus jäivät vielä tässä vaiheessa osin avoimiksi. 

- Riippuu pitkälti jatkossa tehtävistä päätöksistä, miten muovistrategia toimii. Nyt esitetyssä linjauksessa ei esitetty selkeitä työkaluja, joilla tavoitteisiin päästään, toteaa Edun ympäristöasioista vastaava asiantuntija Harri Fagerlund.

Muovistrategiaan liittyy muun muassa kierrätykseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat vielä ratkaisematta. Fagerlundin mielestä muovin kierrätys on saatava ensimmäisenä kuntoon.

- Suomessa Rinki on järjestänyt 500 muovipakkausten kierrätyspistettä, mutta se ei riitä strategian tavoitteisiin pääsemiseen. Keräyspisteiden lisäksi myös muovin kiinteistökeräys on saatava laajenemaan.

Tavoitteisiin on kuitenkin mahdollista päästä. Kauppa on näyttänyt hyvää esimerkkiä muovikassisopimuksen toteuttamisessa. Maksuttomat muovikassit ovatkin vauhdilla jäämässä historiaan ja kaupat raportoivat muovikassien kulutuksen romahtamisesta. 

- Hyvää on mahdollista tehdä myös ilman raskasta lainsäädäntöä, sanoo Fagerlund.
 

JAA