Uutiset 28.01.2016

Alustava raportti Geoblokkaus-kuulemisesta


Yritykset peräänkuuluttavat sopimusvapautta ja vastustavat myynti- ja toimituspakkoa. Kuluttajat vaativat verkkokaupan ja –palveluiden vapauttamista EU:n alueella. Yksimielisiä ollaan siitä, että ketään ei tulisi estää pääsemästä ulkomaisille verkkosivuille.

Euroopan komissio suoritti geoblokkaukseen liittyvän kuulemisen loppuvuodesta 2015. Kuulemiseen vastasi 433 vastaajaa, joista suurin osa oli kuluttajia. Vajaa kolmannes vastaajista oli yrityksiä ja liike-elämän järjestöjä. Näiden lisäksi komissio vastaanotti noin 60 kannanottoa, pääasiassa yrityksiltä ja toimialajärjestöiltä. Alustava raportti tuloksista julkaistiin 27.1.2016.

Yritykset jakoivat laajalti näkemyksen, että geoblokkaukseen liittyvä syrjintä on ongelmallisia. Tärkeänä nähtiin kuluttajan valinnanvapaus ja kilpailu.  Yritykset kuitenkin painottivat tarvetta kunnioittaa sopimusvapautta. Monet vastustivat voimakkaasti myynti- ja toimituspakkoa sen alueen ulkopuolelle, jossa yritykset normaalisti toimivat. Yritykset nostivat esille, että kuluttajia ei periaatteessa kuitenkaan pitäisi estää pääsemästä ulkomaisille verkkosivuille.

Kuluttajien mielestä niin kuluttajien kuin yritysten pitäisi saada tehdä kauppaa ja päästä käsiksi palveluihin kaikkialta EU:n alueelta. Valtaosa heistä oli kokenut geoblokkausta ja suurin osa kannatti komission ryhtymistä lainsäädäntötoimiin.

Komissio analysoi vastaukset ja valmis raportti tullaan julkistamaan aikanaan. Tulokset sisällytetään lainsäädäntöaloitteeseen, jota odotetaan touko-kesäkuussa 2016.

JAA