Uutiset 24.08.2020

Uusia valvontakeinoja kuluttaja-asiamiehelle


Heinäkuun 15. päivänä tuli voimaan CPC-asetukseen (Consumer Protection Cooperation) liittyvät kansalliset säännökset. Niiden perusteella kuluttaja-asiamiehellä on aiempaa laajemmat keinot puuttua kuluttajansuojan rikkeisiin.

Kuluttaja-asiamies sai valikoimaansa uusia valvontakeinoja 15.7.2020 alkaen. Jatkossa kuluttaja-asiamies voi hakea seuraamusmaksun määräämistä rikkomistapauksissa. Kuluttaja-asiamiehellä on myös mahdollisuus puuttua digitaalisesti julkaistuun kuluttajansuojasäännöksiä rikkovaan lainvastaiseen sisältöön. Lainvastainen sisältö voidaan määrätä poistettaviksi verkkosivuilta tai sosiaalisen median alustalta. Myös pääsy rikkomuksia sisältäville verkkosivulle voidaan estää tai sitä voidaan rajoittaa.

Uusia seuraamuksia käyttöön

Kuluttaja-asiamies on voinut aiemminkin määrätä kiellon tai hakea kieltoa markkinaoikeudelta. Tämä mahdollisuus säilyy, mutta muutos aikaisempaa on, että kielto pysyy voimassa, ellei elinkeinonharjoittaja vie asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Aikaisemmin kielto on rauennut, jos elinkeinonharjoittaja on sitä vastustanut.

Uusi asetus antaa uutena keinona kuluttaja-asiamiehelle oikeuden esittää seuraamusmaksun määräämistä yritykselle, joka rikkoo tai laiminlyö tiettyjä kuluttajansuojasäännöksiä. Näin voi toimia, jos yritys osoittaa selkeää piittaamattomuutta tai rikkeet ovat toistuvia.

Kuluttaja-asiamies voi puuttua kuluttajansuojasäännöksiä selkeästi rikkovaan digitaaliseen sisältöön esimerkiksi määräämällä se poistettavaksi verkkosivuilta tai sosiaalisen median alustalta. Myös pääsyä verkkosivulle voidaan estää tai rajoittaa. Uutena keinona kuluttaja-asiamies voi määrätä, että kuluttajille annetaan varoitustekstejä verkkosivuilla. Toimenpiteiden tarkoitus on puuttua tehokkaammin huijausyrityksiin tapauksissa, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

Tutkintavaltuudet laajenevat

Jatkossa kuluttaja-asiamiehellä on oikeus saada aiempaa enemmän tietoa esimerkiksi yritysten rahaliikenteestä. Kuluttaja-asiamies voi myös tehdä tarkastuksia elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Myös anonyymit koeostot ovat mahdollisia. 

Kuluttaja-asiamiehellä on myös oikeus saada ei-julkista tietoa toiselta viranomaiselta. Samoin virka-apua on saatavissa poliisilta.

Uusia keinoja puuttua lainvastaiseen toimintaan on siis useita. Näillä voidaan monipuolisesti puuttua toimintaan, joka ei täytä kuluttajansuojasäädöksiä. Tärkeää on myös mahdollisuus puuttua laajemmin ja tehokkaammin rajat ylittävään lainvastaiseen toimintaan, jota nykyään on runsaasti. Aiemmin keinot ovat näissä tapauksissa olleet puutteelliset. Vaikka keinoarsenaali mahdollistaa laajatkin toimet, on jatkossakin ensisijainen malli puuttua yrityksen toimintaan neuvottelemalla. Useimmiten se riittääkin tilanteen korjaamiseen ja järeät keinot jäävät käytettäväksi ääritapauksissa.

 

Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa ja valvoo kuluttajansuojalain noudattamista. Euroopan kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva CPC-asetus tuli voimaan tammikuussa. Asetus varmistaa riittävän yhtenäisen kuluttajansuojan koko unionin alueella. Se laajensi eri jäsenmaiden viranomaisten mahdollisuutta keskinäiseen avunantoon valtioiden rajat ylittävissä, laajoissa kuluttajansuojan rikkomustapauksissa. 

 

Jukka Ropponen

Johtaja, lakiasiat ja edunvalvonta

JAA

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä kirjoituksistamme: