Uutiset 20.08.2020

Etätyön pelisäännöistä sopiminen on kaikkien etu


Etätyösuosituksen jatkuminen Uudenmaan alueella koronan toisen aallon torjumiseksi ei liene tullut kenellekään yllätyksenä. Etätyöhön on jo monilla työpaikoilla totuttu viimeistään kevään poikkeusolojen aikana, mutta toistaiseksi vasta harvalla työnantajalla on selkeitä kirjattuja pelisääntöjä etätyöstä. Etätyöstä sopiminen on kuitenkin niin työnantajan kuin työntekijän etu.

Etätyöstä on sovittava työnantajan ja työntekijän välillä

Päätöksen etätyöstä tekee työnantaja. Työnantajalla on vastuu miettiä ja linjata, onko työpaikalle paluu turvallista, siirtyvätkö kaikki etätöihin vai työskennelläänkö toimistolla esimerkiksi vuorotellen tai satunnaisesti ja miten läsnätyöskentelevien turvallisuus taataan.  

Mikäli työskentely jatkuu työpaikalla, täytyy työskentelyä varten antaa selkeät ohjeet, jotka kertovat kuinka hygieniasta, turvaväleistä ja työpisteistä huolehditaan sekä kuinka esimerkiksi tarpeelliset kohtaamiset hoidetaan riittävää turvallisuutta noudattaen. Työnantajan on myös tarjottava työntekijöille tarpeelliset henkilösuojaimet (maskit, suojakäsineet, jne.) sekä ohjeistettava niiden käytöstä.

Viranomaisten antaman maskisuosituksen osalta työnantajan tulee arvioida, hankitaanko niitä koko henkilöstölle esimerkiksi työmatkoja varten. Verohallinnon ohjeiden mukaisesti henkilösuojaimet voi nyt hankkia verovapaasti. 

Etätyöstä on aina sovittava työntekijän kanssa. Työntekijällä on vain harvoin oikeus kieltäytyä etätyöstä, mutta siihen ei voi myöskään siirtyä ilman työnantajan suostumusta. Toisaalta, mikäli työskentelyolosuhteet ovat turvalliset työpaikalla, etätyössä oleva voidaan velvoittaa palaamaan toimistolle. Kieltäytyminen voidaan tulkita luvattomaksi poissaoloksi tai jopa työstä kieltäytymiseksi. 

Työnantaja voi myös ohjata kipeänä työpaikalle saapuvan kotiin sekä koronatesteihin joko esihenkilön tai työsuojeluvaltuutetun toimesta.

Etätyöskentelyn pelisäännöistä kirjaukset työsopimuksiin 

Kun etätyöskentely vääjäämättä muuttuu yhä useammalla pääsääntöiseksi työskentelymuodoksi koronaepidemian aikana, etätyöskentelyn pelisäännöt on hyödyllistä saattaa kirjatuiksi myös työsopimuksiin. 

Etätyöstä laajemmassa mitassa on syytä sopia kirjallisesti. Lisäksi etätöihin siirtymisestä ja sen kestosta on syytä ilmoittaa hyvissä ajoin, mikäli se esimerkiksi koronatilanteen muuttuessa on mahdollista. Etätyöjakso voi olla esimerkiksi 2–3 kuukautta kerrallaan eli määräaikainen. 

Etätyöskentelyn ehdot voivat olla samanlaiset koko työpaikan osalta tai toiminnoittain erilaisia riippuen siitä, miten työ voidaan etänä tehdä. 

Helsingin seudun kauppakamarin julkaisema artikkeli Etätyökäytännöistä sopiminen antaa hyvän kuvan siitä, mistä asioista tulee sopia ja huolehtia etätyön osalta. Tiivistettynä työnantajan on huolehdittava kaikista työnantajavelvoitteistaan myös etätyön aikana. 

  1. Arvioi etätyön hyödyt ja riskit.
  2. Laadi ohjeet ja mahdolliset sopimukset.
  3. Huolehdi, että etätyöntekijällä on tarvittavat työvälineet.
  4. Perehdytä työntekijä etätyövälineisiin ja -toimintatapoihin.
  5. Tarkista työolosuhteet ja että mm. vakuutusasiat ovat kunnossa.
  6. Varmista riittävä työnohjaus ja seuranta. Älä jätä työntekijää yksin!

 

Jukka Ropponen

Johtaja, lakiasiat ja edunvalvonta

JAA

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä kirjoituksistamme: