Uutiset 05.06.2020

Kaupan ala julkaisi visionsa menestyvästä, hiilineutraalista kaupasta 2035


Tulevaisuuden kauppa elää laajasta osaamisesta, asiakasymmärryksestä ja kyvystä auttaa asiakkaita pienentämään omia päästöjään. Muun muassa näin linjaa Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2020 julkistettu kaupan alan vähähiilisyystiekartta Uusiutuva kauppa 2035 – Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kauppa julkaisi oman vähähiilisyyskarttansa Uusiutuva kauppa 2035 Maailman ympäristöpäivänä. Kaupan liiton johdolla työstetyn tiekartan laatimiseen osallistuivat Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu, Päivittäistavarakauppa ry ja Teknisen Kaupan Liitto sekä kaupan yrityksiä.

–Kaupalla ja sen arvoketjulla on huomattava rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen muutoksessa kohti hiilineutraaliutta. Kaupan asiakkaana on koko Suomi: elinkeinoelämä, julkinen sektori ja kuluttajat. Vaikka kaupan omat suorat päästöt edustavatkin alle prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä, jokaisen toimialan on oltava mukana näissä talkoissa, arvioi Edun toimitusjohtaja Risto Salo

Vastuullista kauppaa tehdään jo

Erikoiskauppa toimii päivittäistavarakaupan kanssa suorassa rajapintassa yksityiseen kulutukseen, joka vastaa noin 66 % Suomen kulutusperäisistä päästöistä. Kauppa voi vaihtoehtoja tarjoamalla vaikuttaa kulutuksen keskeisiin päästölähteisiin.

–Esimerkiksi rautakaupassa vastuullisuus näkyy tuotevalikoimissa. Tarjolla on Joutsenmerkin saaneita ympäristöystävällisiä tuotteita, M1-luokiteltuja vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja sekä allergiatestattuja tuotteita, Salo kertoo.

Kivijalassa myös seurataan tarkasti jätteiden kiertoa. Jotkin rautakauppaketjut pitävät kvartaaleittain palavereita sen tarkistamiseksi, mitä jätettä on liikaa ja mitä asialle voisi tehdä. Näin on onnistuttu vähentämään esimerkiksi muoveja.

Jotkin yritykset ovat alkaneet palvella myös niitä kuluttajia, jotka eivät halua ostaa mitään. Erilaiset vuokrauspalvelut ja second hand -myymälät ovatkin kasvattamassa suosiotaan. Brändien itsensä hallitsemien kierrätyskonseptien tarjoaminen kuluttajille antaa yrityksille aivan uudenlaista, tuotteen laatuun, kestävyyteen ja palveluihin perustuvaa brändiarvoa.

–Koronakriisikin on osoittanut, että kauppa on voimakkaasti siirtymässä tuotteiden myynnistä palvelujen ja elinkaariratkaisujen myyntiin. Esimerkiksi urheilukaupan toimijat ovat jo vuosikymmeniä ollut edelläkävijöitä urheiluvälineiden vuokrausliiketoiminnassa mm. laskettelukeskuksissa, Salo kertoo.

Uusiutuva kauppa 2035

Uusiutuvan kaupan visiona on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja miltei nollapäästöinen vuonna 2050. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomen on tehtävä tavoitteellista kansainvälistä edunvalvontapolitiikkaa.

–Tarvitsemme kannustimia investointeihin ja hankintoihin sekä uusia veroratkaisuja, jotka edistävät kaupan yritysten kustannuskilpailykykyä sekä reilua kilpailuasetelmaa globaalissa maailmassa. Myös julkisia hankintoja tulee suunnata siten, että ne tukevat ilmastokestävien ratkaisujen tekemistä, Salo listaa. 

Uudistuva kauppa 2035 -tiekartta esitellään yhdessä muiden alojen tiekarttojen kanssa työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudessa 9.6.2020. Voit tutustua sisältöihin ja yritysten vähähiilisyystekoihin kauppa.fi/uusiutuvakauppa

JAA

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä kirjoituksistamme: