Uutiset 17.06.2020

Huomioita jätepaketin lausuntokierrokselta


Kesäkuun 5. mennessä jätepakettiin jätettiin kaikkiaan 261 lausuntoa. Suosituimmat teemat lausunnoissa olivat kuljetusjärjestelmän muoto ja tuottajavastuun organisointi. Erityisesti kauppaa kiinnostavia kokonaisuuksia olivat verkkokauppojen saaminen tuottajavastuun piiriin ja pakkausten tuottajavastuuta koskevan liikevaihtorajan poistaminen.

Erityisesti jätelaissa ehdotettu kunnan ja tuottajien yhteistyö pakkausjätehuollossa on aiheuttanut vilkasta keskustelua eri medioiden palstoilla. Keskustelussa on jämähdetty vanhoihin poteroihin eikä huomioitu sitä tosiasiaa, että pakkausjätteiden osalta vastuu ja kustannukset kierrätyksen lisäämiseksi on siirretty pakattuja tuotteita myyville kaupan ja teollisuuden yrityksille.

On luonnollista , että pakkausten tuottajayhteisöt pyrkivät mahdollisimman kustannustehokkaaseen ja läpinäkyvään kuljetusratkaisuun. Mikäli tämä ei tapahdu kunnan kilpailuttamassa mallissa, on tuottajayhteisöllä mahdollisuus irtisanoa sopimus ja järjestää itse pakkausjätteiden keräily. Suoraan asuinkiinteistöiltä kerättävä pakkausjäte muodostaa noin kolme prosenttia yhdyskuntajätteestä. Valtaosa volyymistä tulee ns. yrityspakkauksista, joiden keräilyn hoito tapahtuu kuten tälläkin hetkellä. Joka tapauksessa jätelain uudistus kasvattaa huomattavasti jätteiden keräys-, kuljetus- ja kierrätysmarkkinaa. Yksityisellä ympäristöteollisuudella on kasvavat markkinat edessään. Eipä huolta.

Tuottajayhteisöön liittyminen on toinen paljon keskustelua aiheuttanut lakimuutoksen kohta. Tuottajayhteisöön ei saa kuulua muita kuin tuottajia ja pakkausten tuottajayhteisön toimialan on katettava kaikki pakkausmateriaalit. Edellisen lauseen viimeinen asiakokonaisuus on osin saanut ristiriitaisen vastaanoton. Tarkoittaako se vain yhtä tuottajayhteisöä ja miten tällaisen organisaation toiminta käytännössä järjestettäisiin. Euroopassa löytyy esimerkkejä niin hajautetuista kuin keskitetyistäkin ratkaisuista. Niin tai näin, tulevaisuuden ratkaisussa on tärkeätä, että eri pakkausmateriaalien asiantuntemus turvataan, samoin kustannusten läpinäkyvyys eri jakeille, kustannustehokkuus ja kilpailuneutraliteetti.

Uudessa laissa on kaupan kannalta paljon hyvää. Laki tuo ulkomaiset, verkkokauppaa harjoittavat yritykset tuottajavastuun piiriin ja jakamaan kierrätyksen kustannuksia. Lakiesitystä tulisi vielä muokata siten, että kansainväliset verkkokauppatoimijat ja varsinkin myyntialustat velvoitettaisiin huolehtimaan siitä, että niiden kautta myytävien tuotteiden velvoitteet tulevat varmasti hoidetuksi. Tätä ns. vapaamatkustajaongelmaa helpottaisi myös jos pakkausten tuottajavastuuta koskeva liikevaihtoraja poistettaisiin.

Nyt seuraa lausuntopalautteiden analysointi, neuvottelut ja kaikki lakitekniikkaan liittyvä byrokratia niin, että lakiehdotus olisi valmis tuotavaksi eduskunnalle syyskauden alussa. Meillä on edessä erittäin mielenkiintoinen syksy niin jätelakipaketin kuin hallituksen budjettiehdotuksenkin seurannan piirissä.

JAA

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä kirjoituksistamme: