Uutiset 15.06.2020

EU-asetus lisää verkkoalustojen ja hakukoneiden toiminnan avoimuutta


Uusi laki verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä tulee voimaan 12.7.2020. Lain taustalla on EU-asetus, jonka tavoitteena on lisätä verkkoalustojen ja hakukoneiden toiminnan avoimuutta.

EU-asetuksessa säädetään muun muassa määräajoista, joiden puitteissa verkkoalustojen on ilmoitettava yritykselle sopimusmuutoksista tai palvelun lopettamisesta. Lisäksi säädetään siitä, että verkkoalustan tai hakukoneen esittämien hakutulosten järjestykseen vaikuttavien tietojen on oltava yritysten saatavilla. Verkkoalustan tai hakukoneen on esimerkiksi ilmoitettava, miten maksuilla voidaan vaikuttaa hakutulosten järjestykseen.

Asetuksen myötä verkkoalustoille tulee velvollisuus luoda sisäinen valituksenkäsittelyjärjestelmä asetuksesta johtuvien riitojen käsittelemiseksi sekä velvollisuus nimetä riippumattomia sovittelijoita.

Kansallisessa laissa on kyse EU:n asetusta täydentävästä sääntelystä. Yritykset ja niitä edustavat järjestöt voivat lain voimaantulon jälkeen saattaa markkinaoikeudessa vireille kieltomenettelyn, joka tähtää asetuksen vastaisen menettelyn lopettamiseen. Markkinaoikeus voi antaa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle eli verkkoalustalle tai verkossa toimivalle hakukoneelle kiellon jatkaa asetuksen vastaisen menettelyn käyttämistä. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla.

Tavoitteena parantaa yritysten luottamusta alustatalouteen ja lisätä liikevaihtoa

Yritykset ovat yhä riippuvaisempia verkkoalustoista, koska niiden merkitys kuluttajien ja yritysten välisessä kaupassa on kasvanut. Asetuksella pyritään parantamaan yritysten luottamusta alustatalouteen ja lisäämään alustataloudesta saatavia hyötyjä.

Asetuksen arvioidaan lisäävän yhä useamman verkkoalustojen välityksellä toimivan yrityksen liikevaihtoa. Eniten hyötyä asetuksesta olisi pienemmille yrityksille, joiden neuvotteluasema suurten alustojen kanssa on heikompi. Kasvava myynti hyödyttää myös verkkoalustoja, ja kysyntä niiden tarjoamille palveluille lisääntyy.

Uusi markkinaoikeuden kieltomenettely parantaa myös alustojen välityksellä palveluja ja tavaroita tarjoavien yritysten oikeussuojaa. Esimerkiksi kun yritys tuo alustalla markkinoitavaksi uuden palvelun, voidaan markkinaoikeuden arvioitavaksi saattaa, onko alustan ja yrityksen sopimussuhteessa käytetty vakioehto asetuksenmukainen. Oikeusvarmuuden lisääntyminen puolestaan parantaa alustoja käyttävien suomalaisyritysten kasvumahdollisuuksia.

Jukka Ropponen

Johtaja, lakiasiat ja edunvalvonta

JAA

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä kirjoituksistamme: