Uutiset 12.05.2020

Työpaikkatarvikeala työelämän armoilla


Työpaikkatarvikeala elää työpaikkojen mukana. Tilanne näkyy korona-aikana muun muassa etätyölaitteiden kysynnässä.

Konpapin toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpään mukaan alkuvuosi oli työpaikkatarvikealalle hyvä ja kasvua syntyi 10 prosenttia.

Konpap on työpaikkatarvikealan edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 13 jäsenyritystä. Ala pitää sisällään kaiken toimistotarvikkeista työsuojelutuotteisiin. Yhteinen nimittäjä alan yrityksille on, että niiden myymät tuotteet liittyvät työpaikkoihin.

Alan hyvän alkuvuoden katkaisi korona. Vielä on vaikea arvioida tarkasti epidemian vaikutuksia, mutta Kankaanpää uskoo, että se tulee romahduttamaan kauppaa vielä pitkään.

- Tarvikkeiden myynti on sidoksissa työpaikkoihin ja epidemia vaikuttaa niiden määrään, lomautuksiin ja kokonaisten alojen toimintaan, Kankaanpää arvioi.

Tilannetta ei helpota, että moni yritys on vararikon partaalla ja säästää kaikesta mahdollisesta, ja aiemmin hankitut varastot riittävät pidempään

Myös matkustusrajoitukset vaikuttavat siihen, etteivät yritykset pääse paikan päälle tekemään normaalia hankintatoimintaa. Tämä voi pahimmillaan johtaa tavarapulaan joillakin aloilla.

Etätyön aimoloikka

Työn monimuotoistuminen on lisännyt työpaikkatarvikealana tuotevalikoiman laajuutta viime vuosina. Tärkeimpiä alan tuotteita ovat olleet kahvi- ja hygieniatuotteet ja toimistotekniikka sekä tulostaminen, joiden myynti on ollut nousussa.

Perinteisten toimistotarvikkeiden, kuten paperin, kynien ja muiden pientarvikkeiden osuus myynnistä on taas vastaavasti supistunut.

Koronakriisin takia etätyö on yleistynyt entisestään. Se näkyy työpaikkatarvikealalla etätyöhön liittyvien oheistuotteiden, kuten näyttöjen, tulostimien ja värikasettien myynnin lisääntymisenä.

Mahtaako koronan myötä yhä useampi työ muuttua pysyvästi etätyöksi?

- Todennäköisesti myös jatkossa etätyötä on enemmän, mutta emme me suotta töissä käy. Kahvikuppivaikuttaminen ja hiljaisen tiedon jakaminen eivät onnistu samalla tavalla etätöissä, Kankaanpää sanoo.

Tasapuolisuutta jäteasioissa

Koronan takia myös verkkokaupan merkitys on kasvanut.

Kilpailu ulkomaisten verkkokauppojen kanssa on laittanut suomalaiset toimijat jo pitkään epäoikeudenmukaiseen asemaan jäteasioiden suhteen.

Konpapin tavoite on ollut, että julkisten hankkeiden tarjouskilpailuissa huomioitaisiin, kuinka tarjouksen tehnyt yritys huolehtii jätteistään. 

Tarkoituksena on ollut varmistaa, että kotimaiset toimijat olisivat tasapuolisessa asemassa kansainvälisten verkossa toimivien yritysten kanssa. 

Tilanne onkin parantunut viime aikoina.

- Uusien lakien myötä kierrätys tulee yhä kalliimmaksi ja ajankohtaisemmaksi ja suomalaisyritykset maksavat siitä. Tasapuolisempaa olisi, että kaikki maksavat saman verran, Kankaanpää selventää.

Hän kritisoi Euroopan Unionia kädettömäksi asian suhteen ja harmittelee, että moni asia on ratkaistava kansallisesti EU-prosessien ollessa niin hitaita ja kankeita.

Järjestöjen oltava valppaana

Yritysten taloudellisten tappioiden lisäksi Kankaanpää on huolissaan, että koronakriisillä on myös kauaskantoisempia vaikutuksia koko kaupanalaan, kun yritysten katseet ovat vain omassa selviämisessä.

Euroopan Unionilla on iso valta suomalaisten työelämään ja monet tärkeät säädökset valmistellaan Brysselissä.

Nyt uuden komission edessä on isoja haasteita: miten vastata ilmastonmuutokseen ja päättää yritysten jätteiden kierrätyksestä ja energian käytöstä. Työpöydällä oleva Green deal vaikuttaa paljon esimerkiksi tuotteiden suunnitteluun, liikenteeseen ja rakentamiseen ja sitä kautta moneen muuhunkin alaan.

- Komission kuulemiset ennen säädösten valmistelua ovat todella tärkeitä. Se on usein ainoa hetki, kun asioihin voi todella vaikuttaa, Kankaanpää kertoo.

Komissio järjestää valmisteluvaiheessa usein myös julkisia kuulemisia ja nettikyselyitä, joihin yritykset voivat osallistua. Nyt koronan takia harvalla yrityksellä on kuitenkaan aikaa ja energiaa vaikutustyöhön.

- Tällaisina aikoina järjestöjen merkitys korostuu, Kankaanpää sanoo.

 

Teksti ja kuva: Laura Karlin

JAA

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä kirjoituksistamme: