Uutiset 15.11.2019

Rautakaupalla mahdollisuus tuottaa uusia palveluja kiinteistöjen elinkaaren kasvattamiseksi


Rautakaupan ja rakentamisen suhdannehuipun jälkeenkin kaupungistuminen näkyy toimialalla voimakkaana trendinä. Nykypäivä ja tulevaisuus nivoutuvat tiedolla johtamisen kehittymiseen, vastuullisuuden korostumiseen ja palvelujen uudistumiseen kuluttajakäyttäytymisen muutoksen mukana. Erityisesti laskusuhdanteessa, alalla toivotaan myös poliittisia avauksia, jotka ylläpitäisivät työllisyydenkin kannalta merkittävän toimialan aktiivisuutta.

Rautakaupan ja rakentamisen toimiala toivoo hallitukselta tukitoimia, jotka ylläpitäisivät merkittävän työllistäjän toimintaedellytyksiä myös laskusuhdanteen aikana. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen leikkaus on päinvastainen edellisen laskusuhdanteen aikana tehtyihin poliittisiin toimiin, jolloin vähennyksen laajentaminen myös remontoimiseen vauhditti remontoimista ja piristi alaa. 

– Myös pienten rakennusten rakennuslupakäsittelyn keventäminen olisi tärkeää saada läpi Maankäytön ja rakentamisen lakikokonaisuuden uudistuksen yhteydessä. Uudistuksella olisi monia muitakin yhteiskunnallisesti merkityksellisiä hyötyjä kuin pelkästään työllisyys, kertoo RASI ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala.  

Lue lisää aiheesta: Muutos maankäyttö- ja rakennuslakiin vahvistaisi työllisyyttä

Liuksialan mukaan rautakauppa elää murrosvaihetta, johon isoimmat vaikutukset tulevat kaupungistumisesta. Rakentaminen keskittyy yhä voimakkaammin isoihin keskuksiin. 

– Viimeisten viiden vuoden aikana rautakauppojen määrä on laskenut. Muuttotappiokunnilla on usein jo kannattamatonta pitää myymälää. 

Kuluttaja hakee kokonaispalvelua

Kuluttajakäyttäytymisen murros muuttaa rautakauppa-alaa voimakkaasti. 

– Kuluttajat ovat alati haluttomampia tekemään itse, sillä vapaa-aikaa on monesti vähän ja sitä pidetään arvossa. Toimialalla kehitetäänkin yhä valmiimpia palveluratkaisuja aina inspiraatiosta suunnittelu- ja ratkaisupalveluihin. 

Tällä hetkellä ala hakeekin sitä, mikä on kaupunkilaisen rautakauppaostajan kannalta parhain konsepti. Esimerkiksi eurooppalaiset Leroy Merlin ja Castorama -rautakauppaketjut tekevät jo aktiivisesti erilaisia kaupunkirautakauppakokeiluja. Ne ovat elämyksellisiä myymälöitä, joista asiakas löytää valmiita tilakokonaisuuksia ja tuotteiden sijaan palvelufunktio on myymälöissä keskeinen. Vielä toistaiseksi kaupunkirautakaupasta ei kuitenkaan ole yhtä valmista mallia, vaan kokeilut ovat pilottivaiheessa.

Vastuullisuus syntyy kokonaisprosesseista ja elinkaariajattelusta

Liuksiala kertoo rautakaupan kehittyvän ajassa kiinni ja siksi myös vastuullisuus on toimialalle tärkeä aihe. 

– Rakentaminen ja ylipäätään kaikki rakennettu infrastruktuuri tuottavat huomattavan osan maailman kasvihuonepäästöistä. Kiertotalouden menetelmin alalla pyritään hyödyntämään raaka-aineita paremmin ja kehittämään ympäristöystävällisempiä tuotteita. 

Vastuullisuuden ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen vaikuttaa tuoteratkaisuihin ja rakentamisen prosessiin kokonaisuutena. Suomen oloissa energiatehokkuus on tärkeää, mutta jos asumisen päästöihin halutaan aidosti vaikuttaa, on tärkeää tehdä vaikutusten arviointi tuotteiden ja rakennusten elinkaaritasolla.

– Rautakaupalla on mahdollisuus rakentaa palveluja asiakkaiden kiinteistöjen elinkaaren pidentämiseksi ja arvon säilyttämisen avuksi, Liuksiala arvioi. 

Kiinteistöistä tullaan tulevaisuudessa jo suunnitteluvaiheessa tuottamaan digitaalinen kaksonen osaltaan havainnoimaan ja visualisoimaan tietoa työmaan tueksi. Tämä sama digitaalinen kaksonen tulee säilyttämään tietoa rakennuksesta ja siinä olevista tuotteista ja tehdyistä huoltotoimenpiteistä koko elinkaaren ajan. Tämän tiedon avulla voidaan maksimoida kiinteistön elinkaari ja purkamisen jälkeinen tuotteiden paras uudelleenkierrättäminen.

– Usein erityisesti omakotitaloissa huoltotoimenpiteitä laiminlyödään. Digitaalinen kaksonen avustaa omistajaa, miten kiinteistön arvoa ja kuntoa ylläpidetään niin, että sen elinkaari kasvaa. Rautakaupalla on nyt tilaisuus ottaa hoitoonsa talon ”huoltokirja” ja suunnitelmat tulevista korjaustarpeista sekä kehittää vaikkapa sellaisia palveluprosesseja, jotka ilmoittavat asiakkaalle, kun on aika varautua esimerkiksi tulevaan kattoremonttiin. Tämä auttaisi asiakasta myös budjetoimaan elämää niin, etteivät isot remontit tule yllätyksenä ja asunnon arvo säilyy. 

Kaikki alalla toimijat, niin teollisuus kuin kauppakin, tiedostavat ilmastonmuutoksen tuomat vaateet ja muutostarpeet. Siihen vastaamiseen on myös hyvin valmiutta ja halukkuutta. Tuotekehitysprosessit ovat kuitenkin pitkiä ja siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet tehostettavat toimintaansa. Esimerkiksi uutta tuoteratkaisua ei kannata kehittää, jos sille ei ole valmista ratkaisua kierrätyksessä – koko kierron täytyy toimia. 

Ammattiasiakkaan palveluprosessi murroksessa

Suomi on poikkeava markkina, sillä sama rautakauppa palvelee täällä niin kuluttajaa kuin ammattiasiakasta. 

– Ammattilaisten palveluprosessin iso muutos liittyy rakentamisen tehostamiseen ja laadunparantamiseen. Logistiikka on iso osa tätä. Ammattiasiakas tarvitsee oikeat tavarat oikea-aikaisesti rakennustyömaalle. Se on kriittinen tekijä tehokkuuden parantamisesta, mutta myös laatukysymys. Se vaatii kokonaistoimintaketjun logistiikan hiomista, missä korostuu myös toimialan sisäinen verkostoituminen, Liuksiala kertoo. 

Tiedon merkitys kasvaa. Tavaran mukana kulkee paljon tietoa tuotteesta, kuten käyttöturvatiedotteet, asennusohjeet, ympäristövaikutukset ja -merkit sekä tuotetieto. Tiedon on kuljettava katkeamatta koko prosessin läpi, sillä tietoa tarvitsevat niin suunnittelijat ja rakennustyömaa kuin kauppa ja tuoteteollisuus. 

– Tiedon kuljettaminen toimintaketjussa on kriittinen tehokkuuden ja laadun tuottaja tulevaisuudessa kaikille osapuolille.

 

JAA

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä kirjoituksistamme: