Uutiset 27.04.2018

Panostukset tuottavuuteen kasvattaisivat myös työllisyyttä


Elkomit ry:n tapahtumassa puhunut Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas kertoi alan positiivisesta kasvusta, mutta varoi muodostamasta kasvuluvuista liian ruusuista kuvaa Suomen tilanteesta. Muun euroalueen takamatkan kiriminen vaatii Suomelta kolmen prosentin talouskasvua vuosittain 2018-2023.

– Talouskasvu euroalueella on ollut hidastumassa viime kuukaudet. Se voi johtua epävarmuudesta, jota ruokkii Yhdysvaltojen ajamat kauppatullit, kertoo Palokangas. 

Euron arvo on tasaisesti vahvistunut, mutta sillä ei ole vielä ollut vaikutusta kauppaan. Toisaalta alkuvuoden aikana Ruotsin kruunu on heikentynyt 10 %. Kasvua Venäjälle ei ole ollut lainkaan vuoden 2015 pakotteiden asettamisen jälkeen. Kuitenkin Saksassa koneiden ja laitteiden vienti Venäjälle kasvoi viime vuonna 20 %. 

– Huolestuttavaa on se, että Suomen tavaraviennin arvo ei ole kasvanut kevään 2017 jälkeen. Teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvusta vuonna 2017 puolet tuli volyymin ja puolet tuottajahintojen noususta. 

Viennin kehityksessä Suomella on 35 % takamatka euromaiden keskiarvoon ja peräti 50 % Saksaan. 

Palokangas tiivistää Suomen tuottavuusvajeen keskeisimmäksi kasvun esteeksi. Politiikassa tulisi keskittyä tuottavuuden kasvuun, mutta esimerkiksi mediassa puhutaan vain työllisyysasteesta. Tuottavuuden parantaminen vaikuttaisi työllisyyteen tehokkaasti. 

Kansantalouden näkökulmasta yhä kasvava velka ja todennäköisesti jo ensi vuonna nousuun lähtevät korot ovat Suomelle suuri uhka. 

– Hyvinä aikoina velkaa tulisi saada leikattua, mutta Suomessa velka kasvaa yhä. Kasvu tulisikin saada pidettyä tasaisena vielä pitkään, Palokangas toteaa.
 

JAA