Uutiset 04.04.2018

Maailman onnellisimman maan onnellisin työpaikka?


Asumme YK:n tutkimusten mukaan maailman onnellisimmassa maassa. Ulottuuko tämä onnellisuus myös suomalaisiin työpaikkoihin? Yksi osa onnellisuutta meillä työikäisillä on se, että saamme työn ja vapaa-ajan sekä työn ja perheen sovitettua hyvin yhteen.

Onnellista työelämää edesauttaa se, että yhteiskunta tarjoaa keinoja, joilla työhön ja työaikoihin vaikutetaan ja joilla saadaan joustoa muuttuviin tilanteisiin. Suomen työlainsäädäntö ja erilaiset työehtosopimukset antavat paljon mahdollisuuksia sekä työnantajan että työntekijän tarpeiden yhteensovittamiseen. 

Suomalainen työpäivä pärjää vertailussa

Työssä jaksaminen edellyttää, että työtä ei tehdä liikaa, vaan huolehditaan riittävästä levosta. Vanha 8–8–8 -sääntö eli kahdeksan tuntia unta, kahdeksan tuntia vapaa-aikaa ja kahdeksan tuntia töitä on ihan käyttökelpoinen kaava onnelliseen työelämään. Suomalaisen työaikalain mukaan säännöllisen työpäivän pituus on kahdeksan tuntia ja työviikon pituus puolestaan neljäkymmentä tuntia. Monilla aloilla työajat on työehtosopimuksilla sovittu jopa tätä lyhyemmäksi. Suomalainen työpäivä on Euroopan lyhyimpiä ja siten meillä näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet tasapainoilla työn ja muun elämän välillä. Maaliskuussa 2018 uutisoitiin siitä, kuinka eteläkorealaisille on luvassa aiempaa helpompaa elämää, sillä maan parlamentti on hyväksynyt tyypillisen työviikon lyhentämisen nykyisestä 68 tunnista 52 tuntiin! 

Onko onni pitkä kesäloma?

Vaikka elämme nyt erityisen kylmää kevättä, niin kesälomakausi häämöttää edessäpäin. Vuosilomalain mukaan työntekijöille kertyy lomaa niin, että täysi lomaoikeus vuoden työskentelyn jälkeen on kolmekymmentä arkipäivää, joka viikoiksi muutettuna tarkoittaa viittä työviikkoa. Viisi viikkoa on hyvää eurooppalaista keskitasoa. Pidempi loma on esimerkiksi Saksassa, jossa lomaillaan viikko enemmän. Euroopan Unionissa vuosilomasta on olemassa oma direktiivinsä, jonka mukaan jokaisessa EU-maassa työntekijällä pitää olla vähintään neljä viikkoa vuosilomaa. Kaikkialla maailmassa ei lomailla yhtä paljon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole lain turvaamaa vuosilomaa lainkaan, vaikkakin useimmat yritykset jonkin verran palkallista lomaa työntekijöilleen myöntävät.  

Ei ole olemassa todisteita siitä, että ainoastaan pitkä yhtenäinen kesäloma olisi paras ja onnellisin tapa viettää lomaa. Olemme kaikki erilaisia ja jollekin useampi lyhyt irtautuminen töistä on parempi kuin yksi yhtenäinen pitkä loma. Joillakin työpaikoilla lomien pätkiminen voi paremmin myös mahdollistaa töitten tarkoituksenmukaisen suunnittelun. Lain mukaan lomien sijoittelussa tulee ottaa työntekijän toiveet huomioon ja työnantaja tekee työtilanteen mukaan päätökset lomien lopullisesta sijoittelusta. 

Suomen perhevapaajärjestelmät ovat maailman huipulta

Suomalaisten perheiden työelämän onnellisuutta lisäävät myös lainsäädännöllä turvatut perhevapaat. Kun työelämä joustaa lasten ollessa pieniä, on helppo itsekin joustaa jossain toisessa vaiheessa, kun työpanosta työpaikalla kaivataan tavallista enemmän. Meillä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa ovat yhteiskestoltaan Euroopan maiden pisimpiä. Suomessa naiset pitävät valtaosan perhevapaista, mutta monilla työpaikoilla kannustetaan myös isiä pitämään isyys-, vanhempain- ja hoitovapaata. 

Pitkät poissaolot työstä eivät kuitenkaan aina ole ongelmattomia. Maailman muuttuessa yhä nopeammin, putoaa pitkään pienten lasten kanssa kotona viihtynyt vanhempi helposti kelkasta. Työpaikan onnea lisääkin se, että pitkältä perhevapaalta palaavan perehdytys suunnitellaan hyvin. 

Mitä hyötyä on onnellisuutta lisäävistä asioista

Enimmäistyöajat, kesälomien turvaaminen ja perhevapaat ovat esimerkkejä lain antamista raameista. Jokaisella työpaikalla on mahdollisuus itse keksiä ja kokeilla myös muita tapoja, joilla työtä ja vapaa-aikaa voidaan entistäkin paremmin yhteen sovittaa. Yhteensovittamisista ja joustoista on tutkimusten mukaan huomattavia hyötyjä työnantajalle.  Monet hyvät käytännöt hyödyttävät kaikkia työntekijöitä ja lisäävät tyytyväisyyttä sekä parantavat työtehoa. Myös sairaspoissaolojen on todettu vähenevän. Monilla aloilla kilpailua osaajista lisääntyy jatkuvasti ja silloin hyvin hoidetut asiat parantavat työnantajamielikuvaa ja tuovat sekä työpaikoille että maille kilpailuetuja. 

Meillä suomalaisilla työpaikoilla on kaikki ainekset työn ja muun elämän onnelliseen yhteensovittamiseen. Ja jos joku toinen maa näyttää suomalaisen työntekijän silmissä paremmalta vaihtoehdolta, niin Suomi auttaa tässäkin asiassa. Suomen passi on maailman kolmanneksi vaikutusvaltaisin: sillä pääsee matkustamaan ilman viisumia 175 maahan.

JAA