Uutiset 19.04.2018

Euroopan komissio vahvistaa kuluttajan asemaa


Komission huhtikuussa tekemä ehdotus ”New Deal for Consumers” -hankkeesta vahvistaisi kuluttajien oikeuksia. Edun näkökulmasta ehdotus on monilta osin hyvä, sillä sen perimmäisenä tavoitteena on harmonisoida sisämarkkinoiden toimintaa. Tiukennusten vastapainona hanke tarjoaa porkkanoita myös yrityksille.

Sakot ja ryhmäkanteet

New Deal -hankkeen kenties keskeinen uudistus olisi jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisille annettu valtuus määrätä seuraamuksia sopimattomasta kaupallisesta menettelystä. Laajamittaisista rikkomuksista langetettava enimmäissakko olisi vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta. Myös suuremmat enimmäissakot ovat mahdollisia. 

Hankkeen myötä kuluttajilla olisi koko sisämarkkinoiden alueella mahdollisuus käyttää yksilöllisiä oikeussuojakeinoja, jos heihin kohdistuu sopimattomia toimia. Muun muassa ryhmäkanteiden tekeminen tulisi helpommaksi ja kuluttajan mahdollisuus saada hyvitys paranisi. Esimerkiksi Suomessa vain kuluttaja-asiamiehellä on ollut oikeus ryhmäkanteen tekemiseen, mutta toistaiseksi yhtään kannetta ei ole nostettu. Pelotevaikutus on riittänyt sopimattoman markkinoinnin kitkemiseen. Toisaalta kuluttaja on näissä tapauksissa jäänyt ilman hyvitystä.

Harhaanjohtava markkinointi

New Deal -hanke tuo mukanaan pitkän listan muitakin huomioitavia muutoksia. Esimerkiksi erilaatuisten tuotteiden myynti eri markkinoilla katsotaan harhaanjohtavaksi. Toisin sanoen hanke kieltäisi elinkainonharjoittajia markkinoimasta tuotetta samana, jos tuotteen koostumus tai ominaisuudet poikkeavat toisistaan merkittävästi eri jäsenvaltioissa. Sama koskee erilaatuisia aggressiivisia markkinointitoimenpiteitä. 

Kuluttajansuoja verkkokaupassa 

Erityisesti verkkokauppatoimintaa hyödyttäisi se, että hanke poistaisi tuotteilta vapaan palautusoikeuden, jos tuotetta on selkeästi käytetty, eikä vain kokeiltu. Myös velvollisuutta palauttaa kuluttajalle maksu perustuen pelkästään asiakkaan esittämään selvitykseen palautuksesta, ei enää olisi. Yrityksellä olisi siis oikeus pidättäytyä maksusta, kunnes palautus on vastaanotettu.

Verkkokaupan osalta hankkeessa pyritään myös lisäämään markkinapaikkojen läpinäkyvyyttä. Kuluttajalle olisi hankkeen myötä aina kerrottava, tekeekö hän kauppaa suoraan sivuston vai jonkin kolmannen tahon kanssa. Lisäksi, jos kuluttaja antaa tietonsa käyttöön saadakseen jotain ilmaiseksi, on hänellä samat peruutusoikeudet tietojensa käytössä, kuin maksullisissakin palveluissa. 

Mitä seuraavaksi?

Komission ehdotuksessa on ongelmia, joihin haetaan vielä parempaa ratkaisua. Etu ja EuroCommerce näkevät enimmäissakoissa ja ryhmäkanteiden helpottumisessa haasteita, joihin vaikuttamistyössä panostetaan, kun New Deal -hanke siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. 

Käsittelyn aikataulusta ei vielä ole tietoa. EuroCommerce on arvioinut, että mikäli hankkeeseen liittyvät kaksi ehdotettua direktiiviä ehditään säätää ennen seuraavia parlamenttivaaleja, täytäntöönpano voisi tapahtua aikaisintaan kesällä 2021.

Lue myös Markkinat kaipaavat kipeästi kuluttajansuojan täysharmonisaatiota.
 

Jukka Ropponen

Johtaja, kuluttaja- ja tuotepolitiikka

JAA