Uutiset 26.03.2018

Kuluttajapakkausten keräys tienristeyksessä


Kuluttajapakkausten keräyksestä vastaava palveluyhtiö Rinki ja sen omistavat tuottajayhteisöt tekevät kiertotaloutta todeksi joka päivä. Kuluttajan kosketuspinta näihin toimijoihin tapahtuu kierrätyspisteissä. Nyt toiminta on tienristeyksessä, jossa tarvitaan niin yhteistyötä kuin tahtoakin, jotta kuluttajapakkausten kierrätysjärjestelmä toimisi jatkossakin esimerkillisesti, kirjoittaa asiantuntijamme Harri Fagerlund. 

Asetus pakkausten tuottajayhteisöjen vastuun laajentumisesta myös kuluttajapakkausten keräilyyn astui voimaan vuonna 2014. Kovan väännön jälkeen keräilypisteiden määräksi lasi-, metalli- ja kuitupakkauksille asetettiin 1850 ja uutena jakeena mukaan tulivat muovipakkaukset 500 pisteellä.

Tämän päätöksen jälkeen ratkaistavaksi tuli kysymys, miten ja minne keräilypisteet sijoitetaan sekä miten keräily järjestetään. Heti alussa oli selvää, että tuottajayhteisöjen ei kannata lähteä ratkomaan keräilyä erikseen, vaan tarvitaan yhteistyötä. Vain siten toiminnan kustannukset saataisiin pysymään järkevällä tasolla. Tähän tarpeeseen perustettiin yhteinen palveluyhtiö, joka otti käytännön järjestelyt vastuulleen. Tuo palveluyhtiö on nykyinen Rinki Oy.

Aikataulu oli erityisen tiukka lainsäädännön viivästymisen vuoksi ja työmäärä valtava. Kuitenkin määräaikaan 2016 mennessä onnistuttiin samaan lainsäätäjän edellyttämä määrä keräilypisteitä toimintaan. Jo olemassa olevaa keräilypisteverkostoa täydennettiin osin Ringin omilla uusilla pisteilla ja osin vuokrapisteillä. Päivittäistavarakauppojen rooli keräilypisteverkoston luomisessa oli ja on edelleen äärimmäisen tärkeä. 

Pisteiden pystyttämiseen liittyvä byrokratia eri kunnissa ja kohteissa oli vähintäänkin haastavaa. Tänäkään päivänä kaikki keräilypisteet eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla toteutettuja, joten työsarkaa on jäljellä. 

Vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen palveluyhtiö Ringin toiminnan vuosi. Toimintaa on saatu ohjattua oikeaan suuntaan, mutta Ringin ja tuottajayhteisöjen toimitusjohtajista koostuvan ohjausryhmän toiminta on ollut byrokraattista ja jäykkää. Tästä johtuen osapuolet ovat olleet turhautuneita ja väsyneitä.

Tilannetta on tutkittu selvitysmiesten voimin ja toiminnan kehittämistä kangertavaan toimintamalliin on yritetty löytää toimiva ratkaisu. Tuottajayhteisöjen ja Ringin hallitusten puheenjohtajat ovat työstäneet mallia, jossa tuottajayhteisöt tulisivat Ringin omistajiksi ja täten toiminnasta muodostuisi kokonaisuus, joka on niiden yhteisöjen hallinnassa, jotka palveluita myös käyttävät. Mallissa palveluyhtiötä ja sen toimintaa ohjattaisiin kuten mitä tahansa yhtiötä. 

Kuluttajapakkausten keräys on kiertotalouden tavoitteiden ja esimerkiksi EU:n muovistrategian pyrkimysten kannalta tärkeä, lailla säännelty tehtävä, jonka täytyy toimia. Siksi myös Ringin toiminta tulee olla hyvin ohjattua, kehittyvän lainsäädännön ja tarpeiden mukaisesti joustavaa sekä tuottaa niitä hyötyjä, jotka sen toiminnalle on asetettu. 

Olemme kuluttajapakkausten keräyksen tienristeyksessä, jossa hävittävää on paljon. Oikean suunnan ottaminen tuottaa varmasti menestystä. 
 

Harri Fagerlund

Asiantuntija, kaupalliset ja ympäristöasiat

JAA