Uutiset 18.01.2018

Case Coty: Valikoivan jakelujärjestelmän jakelijaa mahdollista kieltää käyttämästä markkina-alustoja


Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 6.12.2017 valikoivaa jakelua ja markkina-alustojen käyttöä koskevan päätöksen asiassa C-230/16, Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH. Päätös on merkittävä sellaisten luksus- ja ylellisyystuotteiden kannalta, joihin sovelletaan valikoivaa jakelujärjestelmää.

Coty Germany myy ylellisyyskosmetiikkaa Saksassa ja pitää yllä valikoivaa jakelujärjestelmää. Yhtiö kielsi jakelujärjestelmäänsä kuuluvaa jakelijaansa myymästä kyseisiä tuotteita Amazonin kansallisella markkina-alustalla. Jakelija katsoi kiellon rikkovan kilpailuoikeussääntöjä ja vei asian kansalliseen tuomioistuimeen.

Kansallinen tuomioistuin pyysi Euroopan Unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

Päätöksessään EU:n tuomioistuin linjasi, että valikoivat jakelujärjestelmät ovat edelleen kilpailuoikeudellisesti sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Päätöksessään tuomioistuin vahvisti, että valmistajan tai tavarantoimittajan on mahdollista kieltää valikoivan jakelujärjestelmänsä jakelijaa käyttämästä internetmyynnissä kolmansien markkina-alustoja ulospäin tunnistettavalla tavalla silloin, kun tällaisella sopimusmääräyksellä pyritään varmistamaan tuotteiden ylellinen tuotekuva. Tuomioistuin myös muistutti, ettei luksustuotteiden laatu ole lähtöisin pelkästään niiden aineellisista ominaisuuksista, vaan myös niiden luomasta mielikuvasta, joka antaa tuotteille ylellisyyden tunnun. Luksustuotteiden toimittaja voi valvoa tuotteidensa myynnin tapahtuvan internetissä sellaisessa ympäristössä, joka vastaa käytössä olevan valikoivan jakelujärjestelmän laadullisia edellytyksiä, mutta ehdotonta kieltoa myydä sopimustuotteita internetissä ei voi asettaa.

Coty -ratkaisu liittyy ainoastaan valikoiviin jakelujärjestelmiin ja luksustuotteisiin. Ratkaisua edeltäneessä ennakkoratkaisuehdotuksessa unionin julkisasiamies antoi ymmärtää, että tuotteiden laadun säilyttäminen voisi edellyttää valikoivaa jakelujärjestelmää riippumatta siitä, määritelläänkö kyseessä olevat tuotteet luksustuotteiksi vai muiksi laatutuotteiksi.

JAA