Uutiset 14.12.2017

Harri Fagerlund PEFC Suomen hallitukseen


PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry:n syyskokous on valinnut Harri Fagerlundin ensimmäisenä kaupan alan edustajana yhdistyksen hallitukseen.

Fagerlund on toiminut pitkän uransa aikana erilaisissa rautakaupan johtotehtävissä. Parhaillaan hän toimii STL:n rakentamisen ja sisustuksen toimialan Rasi ry:n toimitusjohtajana.


 
Vuonna 2018 PEFC Suomen toimintaa ohjaa kahdeksanhenkinen hallitus. Yhdistyksen jäseninä on yhteensä 16 metsänomistajia, metsästä toimeentulonsa saavia, tuotteiden valmistusta ja kauppaa sekä metsien monikäyttöä ja nuorisotyötä edustavaa tahoa.
 
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointi asettaa metsänhoidolle vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Lisäksi PEFC-sertifiointi tarjoaa välineen puuraaka-aineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen ja seuraamiseen.

JAA