Uutiset 25.10.2017

Kansalliset tuottajavastuujärjestelmät eriarvoistavat toimijoita


Kansalliset tuottajavastuujärjestelmät asettavat Suomessa kotimaiset toimijat epäedulliseen kilpailuasemaan ulkomaiseen verkkokauppaan verrattuna. Suomen Tukkukauppiaiden Liiton mielestä Euroopan unionissa sääntely tulisi harmonisoida ja kustannukset jakaa tasapuolisesti.  

Suomen jätelain ja sen nojalla annettujen tuottajavastuualakohtaisten asetusten mukaan tuottajavastuullisia toimijoita ovat pääasiassa pakattujen tuotteiden ammattimaiset maahantuojat ja valmistajat. Näiksi toimijoiksi on linjattu ainoastaan suomalaiset yritykset tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikkeet, joilla on vähintään yksi toimipaikka Manner-Suomessa ja joiden liikevaihto Suomessa on vähintään 1M€. Ne osallistuvat muun muassa kustannuksiltaan merkittävään kuluttajapakkausten keräysverkoston rakentamiseen ja ylläpitoon.

- Tämä jättää vastuiden ja velvoitteiden ulkopuolelle kaikki ulkomaiset verkkokaupat, tiivistää liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri. 

Nykyinen sääntely mahdollistaa vapaamatkustamisen. Liiton mielestä EU:n sääntely tulisikin harmonisoida ja saattaa verkko- ym. kauppa tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti osallistumaan tuottajavastuun kustannuksiin.

Vapaamatkustamisen haittana on tuottajavastuullisten toimijoiden heikentyvä kustannuskilpailukyky. Tuottajavastuun ulkopuolelle jäävillä yrityksillä ei ole kannustetta ympäristön kuormittamisen vähentämiseen ja tästä aiheutuvan vahingon suomalainen yhteiskunta hoitaa varoillaan. 

- Erityisesti pienissä verkkokauppatoimituksissa tuottajavastuukustannukset ovat suuri kustannustekijä suhteessa kokonaisuuteen ja vapaamatkustajien hyöty kasvaa. Samaan aikaan pientoimitukset mm. Aasiasta aiheuttavat lisääntyviä pakkausten ja kuljetusten hiilidioksiidipäästöjä, joista toimittajat eivät ole vastuussa, kuvaa Pyökäri tilannetta. 

Toisin sanoen hyöty valuu muualle ja jätteet kertyvät Suomeen. Lisäksi vähäarvoisten tuotteiden tuontiin kannustaa tullittomuus. Liiton mielestä vähäarvoistenkin tavaroiden tullivapaus kolmansista valtioista Euroopan unionin sisämarkkinoille tulisi poistaa. Tuottajavastuun ja tullien uudelleensääntelyllä on niin ympäristön kuin sisämarkkinoiden kilpailukyvyn kannalta merkitystä.

Taustaa 

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Käytännössä tuottajavastuu tarkoittaa yritysten velvollisuutta järjestää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden keräys ja kierrätys kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Se koskee pakkauksia, kuten tuotteen ympärillä tai tuotteen sisällä olevat pahvilaatikot, muovipussit, kääreet ja kelmut, styrox- ja vaahtomuovipehmusteet sekä uudelleenkäytettävät laatikot, rullakot ja kuormalavat. Pakkausten lisäksi tuottajavastuun piiriin kuuluvat paperi, renkaat, ajoneuvot, paristot, akut ja sähkölaitteet. 

Eri tuoteryhmien tuottajavastuuta ei voi hoitaa yhden tuottajayhteisön kautta, vaan esimerkiksi sähkölaitteiden ja akkujen osalta yritysten on liityttävä eri tuottajayhteisöihin. Tuottajavastuun hoitaminen on jätelain mukainen velvollisuus, jonka hoitamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu.

Viime vuosina Euroopan unioni on kiinnittänyt huomiota sääntelyn laatuongelmiin sekä yrityksille aiheutuvaan sääntelytaakkaan ja hallinnolliseen rasitukseen. Selvitykset ovat osoittaneet, että yrityksille aiheutuu merkittävää rasitusta menettelyistä, joilla lainsäädännön vaatimusten noudattaminen varmistetaan. Kansalliset tuottajavastuujärjestelmät ovat osa kaupan alan säädäntökokonaisuutta, johon Suomen Tukkukauppiaiden Liitto on peräänkuuluttanut kokonaisuudistusta ja lähestymistavan muutosta.

JAA