Uutiset 25.09.2017

Julkinen kuuleminen: Vähittäiskaupan sääntely monikanavaisessa ympäristössä


EU:n komissio on 17.7.2017 käynnistänyt julkisen kuulemisen vähittäiskaupan sääntelystä monikanavaisessa ympäristössä. Kuuleminen päättyy 8.10.2017.

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Vastaukset on toimitettava verkkolomakkeella.

Kuulemisen tavoite

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoa vähittäiskaupan alan parhaiden käytäntöjen määrittämisen tueksi.

Kuuleminen on osa sisämarkkinastrategian jatkotoimia. Euroopan komissio on jo kerännyt laajasti tietoa jäsenvaltioiden kansallisesta vähittäiskauppalainsäädännöstä sekä yhteiskuntapoliittisista tavoitteista, joilla nykyisen sääntelyn tarpeellisuutta perustellaan. Kuulemisen tarkoituksena on hankkia lisätietoa etenkin seuraavista osa-alueista:

1. Miten sähköisen kaupankäynnin kasvava merkitys ja kulutustottumusten muutokset vaikuttavat vähittäiskauppaan ja sen sääntelyyn?

2. Millaisia mahdollisuuksia ja esteitä vähittäiskaupan markkinoiden yhdentymiselle on EU:ssa?

Kuulemisen tulokset vaikuttavat koko käyttö- ja erikoistavarakaupan tulevaisuuden sääntelyyn.

Tausta

Vähittäiskauppa on yritysten ja työntekijöiden määrässä mitattuna rahoitusalan jälkeen EU:n suurin yritystalouden ala. Vähittäiskaupassa on meneillään merkittävä muutos, sillä sähköinen kaupankäynti kehittyy nopeasti. Muutos vaikuttaa sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen että vähittäiskaupan toimintaympäristöön. Verkossa on mahdollista tehdä ostoksia milloin vain, ja verkkokaupan kotipaikka sijaitsee usein kaukana sen asiakkaiden asuinpaikasta.

Viimeaikaisen kehityksen perusteella vähittäiskauppa on tulevaisuudessa monikanavaista, jolloin vähittäismyyjät toimivat sekä kivijalkakaupoissa että omissa verkkokaupoissaan tai verkkoalustoilla, joista osassa useat vähittäiskauppiaat voivat myydä tuotteitaan ikään kuin virtuaalisessa ostoskeskuksessa. Osa alustoista myy myös omia tuotteitaan, joten ne kilpailevat suoraan kauppiaidensa kanssa. 

Vähittäiskauppojen sijoittautumisen ja toiminnan sääntelystä ovat vastuussa ensisijaisesti jäsenvaltiot. Jäsenvaltioilla on harkintavaltaa sääntelyn suunnittelussa, mutta sääntelyssä on noudatettava palveludirektiiviä sekä yritysten sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Näistä vapauksista määrätään EU:n perussopimuksessa.

Vähittäiskaupan markkinat ovat yhdentyneet EU:ssa pääasiassa siten, että yritykset ovat sijoittautuneet useisiin maihin. EU:n kymmenen suurinta vähittäiskaupan alan yritystä ovat monikansallisia, ja osalla niistä on liikkeitä useimmissa EU:n jäsenvaltioissa. Sijoittautumisen sääntely vaikuttaa merkittävästi tällaisten vähittäiskaupan investointien onnistumiseen. Sähköisen kaupankäynnin kehittyessä eurooppalaiset vähittäiskauppamarkkinat yhdentyvät myös siksi, että verkkokauppojen asiakkuus on valtioiden rajoista riippumatonta.

Digitalisaatio muuttaa vähittäiskauppaa monin tavoin. Monet vähittäiskaupan sääntelyjärjestelmät on kuitenkin luotu vuosikymmeniä sitten, eikä niissä huomioida sähköisen kaupankäynnin erityisluonnetta. Verkko- ja kivijalkakauppaa yhdistävä monikanavainen vähittäiskauppa täytyy ottaa huomioon, kun valitaan parhaita käytäntöjä, joilla vähittäiskauppojen sijoittautumista voidaan helpottaa ja toiminnan rajoitteita poistaa.

Kyselyyn toivotaan vastauksia vähittäis- ja tukkumyyjiltä, alan järjestöiltä, kuluttajilta ja muilta sidosryhmiltä.

JAA