Uutiset 15.09.2017

Alustat kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisessa tarkastelussa


Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 15.6.2017 julkaissut selvityksen Alustat kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisessa tarkastelussa. Julkaisu käsittelee alustoja kilpailun taloustieteen ja kilpailuoikeuden sekä kuluttajien ja kuluttajansuojan näkökulmasta.

Aihe on ajankohtainen, sillä alustojen mahdolliset ongelmat ovat tulossa sääntelytoimenpiteiden kohteeksi Euroopassa. Alustoille on tyypillistä digitaalisuus, innovaatiot ja nopea muutos. Alustojen erityissääntelyn riskinä on, että se vanhenisi alati muuttuvassa toimintaympäristössä varsin nopeasti.

EU:n jäsenvaltiot eivät ole yksimielisiä alustojen erityissääntelyn tarpeesta. Jäsenvaltioissa itsenäisesti tapahtuvasta alustojen sääntelystä olisi kuitenkin seurauksena lainsäädännöllinen tilkkutäkki, joka ei täyttäisi sisämarkkinoiden tavoitteita. Alustojen sääntelyyn ollaankin ryhtymässä EU-tasolla: komissio valmistelee aloitetta, jolla puututaan alustojen ja yritysten välisissä suhteissa havaittuihin epäterveisiin sopimuslausekkeisiin ja kauppatapoihin.

Kilpailuoikeudella on ratkaiseva merkitys alustojen sääntelytarpeiden havaitsemisessa. Mikäli alustatalouden ongelmia ei saada ratkaisua kilpailuoikeuden kautta, saatetaan päätyä pitkälle menevään erityissääntelyyn.

Alustat haastavat myös kilpailuoikeuden esimerkiksi digitaaliajan monopolien osalta. Kilpailuviranomaiset saattavat jatkossa käyttää aikaisempaa enemmän väliaikaisia toimia ja käyttäytymiseen perustuvia oikeussuojakeinoja.

Toistaiseksi alustoihin liittyviin kilpailunrajoituksiin on pystytty puuttumaan olemassa olevan kilpailusääntelyn puitteissa melko hyvin. Kilpailusääntelyn rajat saattavat kuitenkin tulla vastaan esimerkiksi hinnoittelupäätöksien siirtyessä yhä enenevässä määrin ihmiseltä itseoppiville algoritmeille.

Alustojen sääntelyn tulisi olla ajanmukaista ja joustavaa. Huonoin vaihtoehto olisi se, että alustojen erityissääntelystä muodostuisi este muutokselle ja uusien liiketoimintamallien kehittämiselle.

JAA